Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko prezidentkou APAS

(Bratislava, marec 2020) – Prezidentkou Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) sa stala Zuzana Rumiz, generálna manažérka personálnej spoločnosti ManpowerGroup Slovensko. Na poste tak od 13. februára nahradila Jána Trgalu. Zuzana Rumiz bola zvolená na základe rozhodnutia Valného Zhromaždenia zo dňa 13.2.2020.

Cieľom Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) je prispievať k transparentnosti pracovného trhu. APAS sleduje všetky legislatívne návrhy zmien a následne ich pripomienkuje v úzkej súčinnosti s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. Rovnako intenzívne komunikuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a ďalšími organizáciami (napr. UPSVAR, RUZ, OZ KOVO, CIETT, EUROCIETT a pod.). Aktuálne APAS združuje 17 spoločností.

O Zuzane Rumiz

Pozíciu generálnej manažérky personálnej spoločnosti ManpowerGroup Slovensko zastáva od roku 2016. Je absolventkou FM UK a SDA Bocconi v Miláne. Svoje profesijné skúsenosti získavala vo viacerých poradenských a výrobných spoločnostiach. V odbore ľudských zdrojov pôsobí viac ako 15 rokov.

O APAS

APAS vznikol ako prvé záujmové združenie v roku 2002. Vyplnil tak dlhé obdobie neexistujúceho profesijného združenia v tejto oblasti na Slovensku. Viac info na: www.1apas.sk