Publikované: 29 Apr 2021

Technik BOZP a PO

Liptovský Hrádok
Technik BOZP Technik požiarnej ochrany
plný úväzok
1050 eur / mesiac
+ bonusový systém odmeňovania

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Od pracovníka na pozícií Technik BOZP a požiadnej ochrany vyžadujeme: • Vypracovanie vnútropodnikových predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany • Spracovanie vnútropodnikových predpisov o poskytovaní ochranných a hygienických prostriedkov v zmysle platnej legislatívy • Výber dodávateľa osobných ochranných pracovných prostriedkov ( OOPP), ochranných pracovných prostriedkov ( OPP ) a hygienických prostriedkov (HP) • Zodpovedá za objednávanie OOPP,OPP, HP a za ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa reklamácii • Sledovanie zmien legislatívy a následná aktualizácia vnútorných predpisov. • Vykonávanie bezpečnostných auditov • Kontrola opatrení zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu • Evidencia pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin s návrhom na opatrenia vedúce k zvýšenej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany • Vyšetrovanie pracovných úrazov v kompetencii a právomoci vedúceho organizácie • Zabezpečenie spolupráce s Políciou SR a orgánmi štátneho dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pri vyšetrovaní pracovných úrazov • Navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií pri nebezpečenstve ohrozenia života a zdravia • Zabezpečenie spolupráce so zástupcami zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci • Zabezpečenie školenia zamestnancov v oblasti BOZP a PO • Sledovanie termínov a zabezpečenie školení pre zamestnancov na vysokozdvižný vozík, Vyhlášku 508/2009, zaškolenie a preškolenie referentov, podľa platnej legislatívy • Spolupráca pri tvorbe Plánu vzdelávania • Kontrola dodržiavania hygienických predpisov a používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok • Navrhovanie nápravných opatrení pri zistení nedostatkov v oblasti BOZP. • Reporting v oblasti BOZP a PO • Zabezpečenie a vedenie evidencie lekárskych záznamov týkajúcich sa lekárskych prehliadok zamestnancov • Zodpovedá za komunikáciu s Pracovnou zdravotnou službou a s ostatnými inštitúciami ktoré dohliadajú na hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci • Zodpovedá za komunikáciu s Pracovnou zdravotnou službou a s ostatnými inštitúciami ktoré dohliadajú na hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci • Zodpovedá za aktualizáciu vnútorných predpisov podľa platnej legislatívy. • Zodpovedá za kontrolu opatrení v oblasti BOZP a PO • Zodpovedá za vedenie evidencie pracovných úrazov • Zodpovedá za návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií v prípade nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia • Zodpovedá za vykonávanie bezpečnostných auditov

Zamestnanecké výhody a benefity

Bonusový program

Požiadavky na zamestnanca

Úroveň vzdelania

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

bezpečnostný manažment

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

od kandidáta očakávame: - ochotu pracovať na 2 zmeny - vzťah k svojej profesii

Informácie o výberovom konaní

Počet voľných pracovných miest

1

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

2021-05-31

Stručná charakteristika klienta

Náš klient je svetovým lídrom v oblasti vysoko účinnej výkonovej elektroniky a premeny energie. Ako globálna spoločnosť má zákazníkov vo viac ako 100 krajinách v rôznych priemyselných odvetviach vrátane telekomunikácií, železníc a infraštruktúry, výroby energie, distribúcie energie a solárnej energie

Hlavná oblasť pôsobenia klienta

Elektrotechnický priemysel

Kontaktná osoba: Veronika Rolková
Email: [email protected]

Reagovať na ponuku

Vyplnením formuláru nižšie zareagujete na túto pracovnú pozíciu.

Nahrajte nám svoj životopis

Ak budete životopis zasielať emailom, k životopisu, prosím, pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracúvať:
Svojou reakciou na pracovnú ponuku, v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) vyhlasujem, že som si prečítal(a) a porozumel(a) obsah dokumentu “Oznámenie o ochrane osobných údajov”, ktorý je k dispozícii na https://www.manpower.sk/ochrana-osobnych-udajov/, a týmto beriem na vedomie, že:

i) moje osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou ManpowerGroup Slovensko s.r.o., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35958898, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37879/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v plnom súlade s nariadením GDPR a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v dokumente “Oznámenie o ochrane osobných údajov”;
ii) ak si ako vlastník údajov budem žiadať získať viac informácií o spracovaní svojich osobných údajov alebo budem si chcieť uplatniť svoje individuálne práva, môžem kontaktovať Prevádzkovateľa buď prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v “Oznámení o ochrane osobných údajov”, alebo cez online formulár “Podanie žiadosti subjektu údajov” na https://www.manpower.sk.

Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky k tomuto “Oznámeniu o ochrane osobných údajov” alebo požadujete si uplatňovať svoje individuálne práva, môžete nás kontaktovať písomne buď na adrese sídla spoločnosti ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, alebo prostredníctvom online formuláru “Podanie žiadosti subjektu údajov”, ktorý nájdete tu.