Segment Automotive

Výrobní pracovníci, ale aj manažéri v odbore

KONTAKT

Automotive.-okjpg
Svetový automotive, a spolu s ním aj slovenský, je v súvislosti s dynamikou technologického pokroku, ale i vplyvom pandémie Covid-19, plný nových výziev. Automobilky a celý automotive priemysel potrebuje dosahovať veľmi dobré výsledky, aby mohol zostať konkurencieschopným a plne sa sústrediť na investovanie do svojho budúceho rozvoja.
Kvalifikovaná, motivovaná pracovná sila je základom, na ktorom stojí úspech každej firmy, predstavuje jej úspešné fungovanie i budúci rozvoj. Venovať pozornosť výberu vhodných zamestnancov, či ide o operátorov výroby, špecializovaných pracovníkov alebo riadiacich pracovníkov je preto kľúčové. Spoluprácou s Manpower získavate partnera, ktorý posunie váš biznis vpred.