Bezstarostný
nábor zamestnancov s ohľadom na vaše ciele

Individuálny prístup pri obstarávaní celého procesu prijímania nových zamestnancov alebo jeho časti skúseným tímom našich odborníkov.

KONTAKTUJTE NÁS

img-clientes-sector-alimentacion

Manpower® RPO 

Neexistujú dve identické organizácie. To je dôvod, prečo naši odborní konzultanti vykonajú hĺbkovú analýzu vašich potrieb, aby z overeného zdroja talentov získali a prilákali tie, ktoré práve potrebujete. Náš proces RPO začína cieľmi našich klientov. Plne sa prispôsobíme vašej firemnej kultúre, obchodnej stratégii a potrebám. Poskytujeme plne spolupracujúci prístup, máme ambíciu byť vaším silným a zároveň flexibilným partnerom. 

Prečo využiť túto službu u nás?

  • ušetríte čas a náklady na získavanie nových zamestnancov 
  • získate prístup k novým zdrojom pracovníkov s potrebnými zručnosťami 
  • zlepšíte kvalitu náboru a prínos talentov: štúdie dokazujú, že vysokokvalifikovaní pracovníci zvyšujú produktivitu organizácií 
  • zabezpečíte efektívnosť a flexibilitu v procese prijímania nových zamestnancov tak, aby zodpovedala meniacim sa potrebám vašej organizácie 
  • získate možnosť sledovať výkon prostredníctvom pravidelných správ o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI) a dohodách o úrovni služieb (SLA) 
  • využijete dlhoročné skúsenosti spoločnosti a odborného prístupu konzultantov Manpower, ktorí zabezpečia prístup k zdroju kvalifikovaných kandidátov so zručnosťami podľa vami zadaných kritérií