Ako na dobrý motivačný list

Na začiatok si ujasnime: aká je funkcia motivačného listu? Čím sa líši od životopisu?

Životopis (Curriculum Vitae) → vymenúva konkrétne dáta a fakty: kontaktné údaje, dosiahnuté vzdelanie, certifikáty, školenia, prehľad praxe cez roky, pozície, zamestnávateľov, náplne práce …

Motivačný/sprievodný list (Cover Letter) → dopĺňa a rozvíja životopis, poskytuje priestor na prezentáciu dôvodov, ktoré nás vedú k rozhodnutiu reagovať na danú pracovnú pozíciu, popisuje vašu predstavu o tom, aký bude váš prínos pre firmu, čo jej môžete ponúknuť. To je jeho základný zmysel. Personalistom motivačný list slúži ako doplnok, prostredníctvom ktorého si dotvoria obraz o vás ako potenciálnom kandidátovi ešte pred osobným stretnutím.

Ako postupovať pri písaní motivačného listu?

Preberme najprv formu:

Motivačný list obsahuje:

 • v záhlaví vaše meno, adresu a kontaktné údaje
 • názov a adresu spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o pracovnú pozíciu, spolu s menom personalistu, s ktorým ste v kontakte
 • keďže ide o list/email, nezabudnite na oslovenie
 • list rozčleňte klasicky na úvod, jadro a záver
 • je veľmi praktické pridať aj formulku pre súhlas so spracovaním osobných údajov: takto váš životopis môže personalista zaevidovať v internej databáze a osloviť vás v prípade otvorenia podobnej alebo identickej pozície v budúcnosti
 • uvádzajte vždy správne a pravdivé informácie
 • skontrolujte si gramatiku, ak si nie ste istý, pomôžte si online korektormi
 • použite rovnaký font písma a celkový vzhľad podobný tomu, aký ste použili v životopise
 • dobrý motivačný list sa pridržiava zásad stručnosti, vecnosti, nenájdete v ňom zbytočné kvetnaté frázy

Teraz sa pozrime na obsah:

 • úvod: uveďte na akú pozíciu reagujete a zdroj, kde ste túto pozíciu našli
 • jadro: pustite sa in medias res do toho, prečo vás ponuka oslovila a ako vnímate spoločnosť, kde sa o pozíciu uchádzate; personalista bude hodnotiť váš záujem o firmu a vaše poznatky o nej veľmi pozitívne, takto okamžite vyniknete medzi ostatnými kandidátmi. Patrí sem aj popis vašich skúseností a zručností v danej oblasti, ako a prečo sa v nej chcete ďalej rozvíjať, čo vás na nej baví a motivuje. Veľmi vhodné je uvádzať príklady, pri akej príležitosti, projekte, pracovnej úlohe a pod. sa vám ktorá zručnosť najlepšie zišla. Motivačný list je určený aj na uvedenie vašich kariérnych míľnikov: môžete napísať, na čo ste vo svojej kariére pyšný, aké úspechy ste dosiahli, že sa v danom segmente veľmi dobre orientujete a chcete práve v ňom nadobudnúť nové skúsenosti. Spojte tieto informácie s uvedením vašich vlastností, ktoré vás, podľa vášho úprimného sebahodnotenia, predurčujú na získanie tejto pozície: skrátka, prečo si myslíte, že ste na túto pozíciu najlepší kandidát.
 • záver: tu je priestor na vyjadrenie vášho presvedčenia, že ste vhodným kandidátom na danú pozíciu a že sa na osobné stretnutie s personalistom tešíte.

Ak vás pozvú na osobný pracovný pohovor, môže sa stať, že personalista vám bude klásť otázky súvisiace s obsahom motivačného listu. Treba byť pripravený na konzistentné odpovede.

Napísaniu dobrého motivačného listu predchádza preštudovanie náplne práce danej pozície, aby ste  v motivačnom liste mohli preukázať, že vaša kvalifikácia a skúsenosti presne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa na túto pozíciu.

Náš tip:

Ak personalista pri publikovaní voľnej pracovnej pozície nevyžaduje motivačný list, odlíšte sa od vašich konkurentov vysvetlením, prečo sa uchádzate o danú pozíciu a čím vás oslovila aspoň v sprievodnom maili, v prílohe ktorého zasielate životopis. Personalista si vás ľahšie zapamätá a vaše šance na pozvanie na ďalšie kolo výberového konania sa zvýšia.

Kategórie: Hľadám prácu

Tiež sa ti môže páčiť