Budúcnosť práce sa mení – od flexibilnej práce po odolnejšie dodávateľské reťazce

Rok 2022 má potenciál stať sa jedným z najprelomovejších rokov v nedávnej histórii. Od pracovníkov, ktorí preberajú väčšiu kontrolu nad svojím profesionálnym životom, cez zdanlivo nekonečný boj zamestnávateľov o nábor a udržanie kvalifikovaných a talentovaných ľudí, až po výrazné zrýchlenie zavádzania digitálnych technológií. Popri tom si firmy začali viac uvedomovať, že sa musia stať sofistikovanejšími. Objavilo sa niekoľko trendov, ktoré ovplyvnia organizácie a spoločnosti každej veľkosti i ľudí, ktorí pre ne pracujú.

itemeditorimage_61f07b990b99e (1)

Práve na tieto transformujúce sa nové trendy sa zameriava najnovšia štúdia a pohľad na pracovné prostredie v roku 2022, The Great Realization: Zrýchľujúce sa trendy, nové priority spoločnosti ManpowerGroup. V tejto publikácii je popísaných 20 hlavných trendov, ktoré budú formovať svet práce v priebehu roka a neskôr.

Trendy, ktoré sú hnacou silou transformácie, nie sú nové, ale sú naliehavejšie ako kedy predtým.

Vplyv pandémie v kombinácii so zrýchľovaním digitálnej transformácie bude naďalej prinášať významnú transformáciu globálnych trhov práce a pracovnej sily. Údaje, poznatky a vzťahy ManpowerGroup s klientmi, kandidátmi a partnermi naprieč krajinami, nás utvrdzujú v tom, že štrukturálne zmeny a trendy, ktoré sme predpovedali už dlhší čas, sa naďalej zrýchľujú.

  • Toto oživenie sa nepodobá žiadnemu, ktoré sme kedy videli – dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch je na mnohých trhoch rekordne vysoký, pričom miera nezamestnanosti je stále vysoká, zatiaľ čo účasť pracovnej sily stagnuje.
  • Pokračuje nerovnomerný hospodársky rast, pričom niektoré trhy sa zotavujú dobre, zatiaľ čo iné zaostávajú, brzdené variantmi Covid-19, mierou očkovania a výzvami pre predtým hyperefektívny dodávateľský reťazec.
  • Experimentovanie s novými pracovnými modelmi je rozšírené, keďže hybridná práca a práca na diaľku zvyšujú flexibilitu a budú pokračovať aj v roku 2022.
  • Zamestnávatelia naďalej hľadajú flexibilné a strategické riešenia v oblasti pracovnej sily, aby uspokojili silný dopyt po ich tovare a službách v súčasnosti a v záujme dlhodobo udržateľného vytvárania hodnôt.

„Oživenie po pandémii, ktoré už nejaký čas prebieha, bude pokračovať aj v roku 2022 a zamestnávatelia predpovedajú silný dopyt po talentoch v kľúčových odvetviach,“ – Jonas Prising, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ManpowerGroup.

Spolu s neistotou a nástupom nových trendov si organizácie uvedomujú, že musia urobiť viac, aby prilákali a udržali si kvalifikovaných, rôznorodých pracovníkov po pandémii, a ľudia od svojich zamestnávateľov očakávajú, že urobia viac pre to, aby sa im v práci darilo a boli úspešní.

Moc sa vracia zamestnancom

Ľudia teraz dôraznejšie ako kedykoľvek predtým chcú, aby im zamestnávatelia ponúkali viac. Prajú si, aby sa ich duševné zdravie a pohoda stali prioritou, a zároveň hľadajú cieľavedomosť, flexibilitu, konkurencieschopný plat, dobré pracovné podmienky a rozvoj zručností. Okrem toho mnohí ľudia očakávajú od svojich zamestnávateľov aj dôraznejší postoj k sociálno-ekonomickým otázkam.

Keďže takmer polovica všetkých zamestnancov uviedla, že by prešla do inej organizácie kvôli lepšej životnej pohode, ak súčasný zamestnávateľ nedokáže naplniť očakávania svojich zamestnancov, ľudia odídu za lepšími pracovnými podmienkami, ako aj do progresívnejších spoločností.

Globálny nedostatok talentov je pre organizácie naďalej výzvou

Boj o talenty je čoraz náročnejší, keďže takmer 70 % zamestnávateľov uvádza, že nedokáže získať dostatok ľudí s potrebnými zručnosťami a nedostatok talentov naďalej ovplyvňuje organizácie na celom svete.

Demografické zmeny vrátane klesajúcej pôrodnosti, zníženej cezhraničnej mobilite a nárastu počtu ľudí, ktorí sa rozhodli odísť do dôchodku skôr, ako sa predpokladalo, znamenajú, že talentov je čoraz menej. Podniky musia byť teraz ešte kreatívnejšie, aby si mohli najímať, udržať, rekvalifikovať a zvyšovať kvalifikáciu špičkových talentov.

Technika a digitalizácia sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Investície do digitalizácie sa zrýchlili, pričom viac ako 80 % organizácií v dôsledku pandémie urýchlilo svoje digitalizačné úsilie a v súčasnosti je každá spoločnosť aj technologickou spoločnosťou. Spotrebitelia aj zamestnanci od technológií očakávajú, že im uľahčia život a prácu. S týmto posunom vzniká nová naliehavá potreba, aby organizácie zvyšovali kvalifikáciu svojich ľudí, aby dokázali premieňať dáta na poznatky, prijímať rozhodnutia založené na faktoch a kombinovať to najlepšie z ľudského a strojového učenia na vytváranie nových hodnôt.

Spoločnosti preberajú kontrolu nad vlastným osudom

Pandémia odhalila niekoľko krutých skutočností pre spoločnosti, ktoré sa stali príliš závislými od iných, aby udržali hladký chod svojich prevádzok. V skutočnosti 83 % organizácií verí, že potrebujú väčšiu rýchlosť a agilitu, aby sa lepšie vyrovnali so zmenami. V dôsledku toho sa spoločnosti stávajú čoraz sofistikovanejšími. Transformujú spôsob, akým podnikajú, a hľadajú pružnejšie prevádzkové modely, odolnejšie dodávateľské reťazce, ekologickejšie možnosti a konsolidovanejších partnerov a riešenia v reakcii na vyhrotenú konkurenciu, nepredvídateľnosť a väčšiu transparentnosť.

Hoci tieto tematické oblasti a príslušné trendy v rámci každej z nich nie sú nové, nadobudli novú naliehavosť, pretože pokračujeme v prechode do ďalšej fázy toho, ako vyzerá nový normál. Týchto 20 trendov a to, čo znamenajú pre budúcnosť práce a pracovníkov, predstavuje zlomový bod pre to, čo vidíme na obzore, pokiaľ ide o to, ako sa budú musieť podniky na celom svete vyvíjať a prispôsobovať, aby mohli fungovať v tejto novej ére normálu. Zmena je neustála a žiadna organizácia nie je imúnna voči tomu, ako sa prepisujú súčasné pravidlá.

Viac informácií o 20 hlavných trendoch na pracovnom trhu v roku 2022 nájdete v štúdii na stiahnutie The Great Realization – zrýchľujúce sa trendy, nové priority.

Kategórie: Novinky

Tiež sa ti môže páčiť