Dopyt po zamestnancoch stúpne

pozvánka ManpowerGroup Index trhu práce Q42023 (3)
  • 31% slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 17% predpokladá pokles a 47% neočakáva žiadnu zmenu, zvyšní sa nevyjadrili
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy, pre štvrtý štvrťrok 2023 hodnotu +15 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+25 %), na strednom a západnom Slovensku zhodne +11% a najnižší na východnom Slovensku (+6 %).
  • Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú firmy v oblasti komunikačných služieb (+32), financií a nehnuteľností (+26%) a IT (+25%)
  • Celosvetovo najsilnejšie náborové plány majú zamestnávatelia v Kostarike (+41 %), Brazílii (+38 %) a Švajčiarsku (+38 %), zatiaľ čo najmenej optimistickí sú zamestnávatelia v Argentíne (+11 %), Českej republike (+11 %) a Japonsku (+11 %).

Bratislava (14. september 2023) – Slovenské firmy plánujú na jeseň najsilnejšie nábory od začiatku roka 2022. Spoločne s Poľskom, Maďarskom i Českou republikou však v celosvetovom i celoeurópskom meradle ostáva medzi krajinami s najslabšími náborovými plánmi. Vplyv nepriaznivej situácie na susednej Ukrajine tak naďalej ovplyvňuje najmä krajiny v jej bezprostrednej blízkosti. Ukazujú to výsledky pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov.

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +15%. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to nárast o 5 percentuálnych bodov, medziročne o 7 percentuálnych bodov.

Globálne je čistý index trhu práce na štvrtý štvrťrok +30%, čo je o 1 percentuálny bod viac ako pred rokom a o 2 percentuálne body viac ako v minulom štvrťroku.

"V poslednom roku boli zamestnávatelia o čosi zdržanlivejší pri prijímaní nových zamestnancov. Aj keď si uvedomovali, že by potrebovali posily, mnohé firmy nábory odkladali. Výsledky nášho najnovšieho prieskumu však ukazujú, že na jeseň plánujú firmy vo väčšej miere vytvárať nové pracovné miesta, a to napriek tomu, že vyššia miera nestability stále pretrváva,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

"Spoločnosti, ktoré kladú dôraz na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu budú konkurencieschopnejšie. Pracovné postupy sa rýchlo transformujú s nástupom umelej inteligencie a prechodom na obnoviteľné zdroje energie. Investície do ľudí budú pritom pre firmy kľúčové, aby si v budúcnosti udržali odolnosť a agilitu," zdôrazňuje Z. Rumiz.

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti komunikačných služieb, plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu práce +32%). V porovnaní s minulým štvrťrokom je to nárast až o 13 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 16 percentuálnych bodov.

Výraznejšie nábory plánujú aj spoločnosti v sektore financií a nehnuteľností (+26%), v ktorom došlo medzikvartálne k nárastu o 10 percentuálnych bodov.

REGIONÁLNE POROVNANIE

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch Slovenska plánujú prijímať viac ľudí ako by mali prepúšťať. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave, s čistým indexom trhu práce +25%.  Na západnom a strednom Slovensku je index trhu práce zhodne na úrovni +11%. Východné Slovensko s čistým indexom trhu práce +6% za ostatnými regiónmi zaostáva. Oproti minulému kvartálu index klesol o 5 percentuálnych bodov.

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať malé firmy do 50 zamestnancov, u ktorých čistý index trhu práce dosahuje +16 %. Medzikvartálne ide o zlepšenie o 4 percentuálne body. Hneď za nimi nasledujú veľké firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 250 ľudí, s čistým indexom +14%. Medzikvartálne je to však pokles o 4 percentuálne body.

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

  • Zamestnávatelia vo všetkých 41 krajinách v prieskume predpokladajú na štvrtý štvrťrok pozitívne náborové plány s čistým indexom trhu práce v rozmedzí od +11% do 41 %.
  • Najoptimistickejší sú zamestnávatelia v Kostarike (+41 %), Brazílii (+38 %) a Švajčiarsku (+38 %), zatiaľ čo najmenej optimistickí sú zamestnávatelia v Argentíne (+11 %), Českej republike (+11 %) a Japonsku (+11 %).
  • Spomedzi najväčších svetových ekonomík majú najvyšší čistý index trhu práce Spojené štáty americké (+35 %), Veľká Británia (+29 %), Nemecko (+28 %) a Francúzsko (+21 %).
  • Celosvetovo najoptimistickejšie sú spoločnosti v odvetví informačných technológií (+39%), nasledujú firmy v oblasti financií a nehnuteľností (33 %), komunikačných služieb (31 %), zdravotníctva a farmácie (31 %) a energetiky a sieťových odvetví (31 %).

HLAVNÉ FAKTORY PRODUKTIVITY ZAMESTNANCOV

Na otázku, aké sú hlavné faktory produktivity práce zamestnancov, označili zamestnávatelia ako najdôležitejší odborný rozvoj prostredníctvom školení, zvyšovania kvalifikácie a preškoľovania, stanovenie jasných cieľov a úloh pre zamestnancov a pestovanie pozitívnej pracovnej kultúry. Tá zahŕňa uznanie výkonnosti, efektívnu spoluprácu bez ohľadu na miesto výkonu práce. Za najmenej dôležité faktory označili zamestnávatelia: využívanie existujúcich technologických nástrojov, osobnú spoluprácu a využívanie nástrojov umelej inteligencie (napr. ChatGPT).

Pri hodnotení kandidátov sú okrem technických zručností pre zamestnávateľov kľúčové aj mäkké zručnosti, predovšetkým: zodpovednosť a spoľahlivosť, schopnosť riešiť problémy, komunikácia a tímová spolupráca, odolnosť voči stresu, kreativita a originalita.

V snahe riešiť problém s nedostatkom talentov zamestnávatelia uvádzajú, že sú ochotnejší zamestnať uchádzačov, ktorí sú starší alebo hľadajú zmenu zamestnania (uviedlo 30 % zamestnávateľov), boli dlhodobo nezamestnaní (24%), nespĺňajú všetky požiadavky a technické zručnosti (24%), prípadne boli nezamestnaní z dôvodu opatrovania blízkych (20 %).

 

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (5)

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (3)

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť