ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2023

 

 pozvánka ManpowerGroup Index trhu práce Q32023 (2)

  • 31 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 19 % predpokladá pokles a 40 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšní sa nevyjadrili
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy, pre tretí štvrťrok 2023 hodnotu +10 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+15 %) a na strednom Slovensku (+12 %) a najnižší na západnom Slovensku (+7 %).
  • Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti zdravotníctva a farmácie (+37), dopravy, logistiky a automotive (+24%), IT (+18%), financií a nehnuteľností (+16%)
  • Celosvetovo najsilnejšie náborové plány majú organizácie v Kostarike (+43 %), Holandsku (+39 %), a Peru (+38 %), zatiaľ čo zamestnávatelia v Argentíne (+6 %), na Slovensku (+10 %), v Rakúsku (+11 %) a v Taliansku (+11 %) sú v plánoch náboru najviac zdržanliví.

Bratislava (15. jún 2023) – Slovenské firmy v najbližších mesiacoch plánujú opäť vytvárať viac pracovných miest. V celosvetovom aj európskom meradle však patrí Slovensko medzi tie krajiny, kde najviac cítiť zdržanlivosť zamestnávateľov v náborových plánoch, vzhľadom na pokračujúcu geopolitickú neistotu. Ukazujú to výsledky pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov.

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +10%. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ani medziročne sa index trhu práce nezmenil.

Globálne je čistý index trhu práce o 4 percentuálne body nižší ako pred rokom, dosahuje +28%. Štvrťročne ide o nárast indexu o 5 percentuálnych bodov.

"Hoci globálny trh práce zostáva odolný, tieto údaje naznačujú, že nás čaká náborovo mierne pomalšie leto, keďže zamestnávatelia pristupujú k dopĺňaniu pracovnej sily rozvážnejšie," uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

"Zamestnávatelia sa snažia nájsť rovnováhu pri prijímaní zamestnancov, keď je na mnohých pozíciách rekordný nedostatok ľudí, pričom sa však obávajú náročnejšej hospodárskej situácie v blízkej budúcnosti," dodáva Z. Rumiz.

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva a farmácie, plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu práce +37%). V porovnaní s minulým štvrťrokom, keď bol index záporný (-16%) je to nárast o 43 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 31 percentuálnych bodov.

Nových ľudí plánujú vo väčšej miere naberať aj spoločnosti v sektore dopravy, logistiky a automotive (+24%), v ktorom došlo medzikvartálne k nárastu o 13 percentuálnych bodov. Medziročne index trhu práce v tomto sektore narástol o 20 percentuálnych bodov.

 

MEOS_Q3_2023_graf_SK_04

 

REGIONÁLNE POROVNANIE

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave s čistým indexom trhu práce +15% a na strednom Slovensku (+12%). Priaznivé vyhliadky má aj východné Slovensko (+11%). Stredné aj východné Slovensko si polepšilo medzikvartálne aj medziročne. Západné Slovensko naopak zaznamenalo pokles indexu trhu práce na +7%. Medzikvartálne je to pokles o 6 percentuálnych bodov a medziročne o 5 percentuálnych bodov.

MEOS_Q3_2023_graf_SK_02

 

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať veľké firmy. U organizácií, ktoré zamestnávajú nad 250 ľudí, dosahuje čistý index trhu práce +18%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to nárast o 1 percentuálny bod. Medziročne je to nárast o 5 percentuálnych bodov. Vyhliadky sa mierne zlepšili aj u menších firiem od 10 do 49 zamestnancov, keď čistý index trhu práce dosahuje +10%.

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

  • Zamestnávatelia na celom svete naďalej očakávajú, že v treťom štvrťroku budú zamestnávať viac ľudí. Globálny, sezónne očistený čistý index trhu práce dosahuje +28 %, čo predstavuje nárast o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s druhým štvrťrokom.
  • Najoptimistickejší sú zamestnávatelia v Kostarike (+43 %), Holandsku (+39 %), a Peru (+38 %), zatiaľ čo zamestnávatelia v Argentíne (+6 %), na Slovensku (+10 %), v Rakúsku (+11 %) a v Taliansku (+11 %) sú v náborových plánoch zdržanlivejší.
  • Spomedzi najväčších svetových ekonomík majú najvyšší čistý index trhu práce Spojené štáty (+35 %), Veľká Británia (+29 %), Nemecko (+28 %) a Francúzsko (+21 %).

TRETINA FIRIEM UŽ VYUŽÍVA UMELÚ INTELIGENCIU V PROCESE NÁBORU

Tretina slovenských firiem sa v prieskume vyjadrila, že v procese náboru už používa technológie založené na využívaní umelej inteligencie (AI). Ďalších 18% firiem ich plánuje začať využívať v najbližšom roku a ďalších 14% firiem do troch rokov. Vyše polovica firiem už používa alebo plánuje začať používať v procese náboru v najbližšom roku konverzačnú umelú inteligenciu (ako je napr. ChatGPT). Podobná je situácia s technológiami založenými na strojovom učení (ML), ktoré už využíva 36% firiem a ďalších 20% firiem ich plánuje používať v priebehu najbližšieho roka. Takmer polovica firiem používa alebo plánuje používať v najbližšom roku nástroje virtuálnej reality (VR).

Prieskum ManpowerGroup zároveň ukázal, že polovica firiem odhaduje, že najnovšie technológie budú mať mierne až výrazne pozitívny vplyv na počet zamestnancov, 24% nepredpokladá žiaden vplyv a 18% firiem očakáva mierne až výrazne negatívny vplyv.

MEOS_Q3_2023_AI_GRAf_01

 

MEOS_Q3_2023_AI_GRAf_02

O PRIESKUME

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce je najrozsiahlejší dlhodobý výhľadový prieskum v oblasti náboru na svete a slúži ako významný ekonomický ukazovateľ. Hodnota čistého indexu trhu práce sa počíta tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast počtu zamestnancov, sa odpočítava percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu zamestnancov.

V rámci prieskumu trhu práce bola 510 slovenským zamestnávateľom položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

 

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (5)

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (3)

Využívanie Technológií

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť