ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2021

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 4Q 2021 priazni náborové plány 

Bratislava, 28. septembra 2021 – Spoločnosť ManpowerGroup oslovila takmer 45 000 zamestnávateľov v 43 krajinách sveta, aby zistila, aké sú ich náborové plány na 4. štvrťrok 2021. Z prieskumu Index trhu práce vyplýva, že medzi zamestnávateľmi naďalej prevládajú optimistické náborové plány. V porovnaní s minulým štvrťrokom náborové plány zosilneli v 31 krajinách a v medziročnom porovnaní vo všetkých 43 krajinách. Slovenskí zamestnávatelia hlásia na nasledujúci štvrťrok naďalej priaznivé vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie 

 

V rámci prieskumu bola 758 zamestnávateľom na Slovensku položená otázka:  

„Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2021 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ 

17 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 8 % predpovedajú zníženie počtu pracovných síl a 69 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na štvrtý štvrťrok 2021 hodnotu +9 %. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +10 %. V porovnaní s minulým štvrťrokom Index klesol o 2 percentné body. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, keď pandémia COVID-19 po prvýkrát ovplyvnila náborové plány, narástol o 10 percentných bodov. 

„Z doplňujúceho výskumu ManpowerGroup Talent Shortage** mapujúceho nedostatok talentov vyplýva, že 73 % slovenských zamestnávateľov má ťažkosti s obsadzovaním voľných pozícií z dôvodu nedostatku kandidátov s požadovanou kvalifikáciou.  

Až 62 % firiem s nedostatkom talentov bojuje tak, že nastupujúcim pracovníkom ponúka zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom tréningových programov, školení, či mentoringu. 46 % zamestnávateľov láka nových zamestnancov prostredníctvom vyššieho finančného ohodnotenia a obľúbené sú aj nefinančné benefity (39%) alebo flexibilný pracovný čas (36%).  

Pokiaľ ide o programy na zvyšovanie kvalifikácie a zlepšenie zručností, najpopulárnejšie sú rôzne formy povinných školení vrátane dodržiavania bezpečnosti (v čase vykonávania prieskumu ich využívalo 84 % zamestnávateľov), zrýchlené programy zlepšenia technických zručností (46 %) a tréningy pre manažérov a vedúcich pracovníkov (36 %).  

Väčšina zamestnávateľov tvrdí, že zvyšovanie/zmena kvalifikácie, či zručností, sa týka najmä existujúcich zamestnancov na vyššie kvalifikovaných pozíciách, na ďalšom mieste sú študenti alebo absolventi, a potom súčasní zamestnanci na nižšie kvalifikovaných pozíciách.  

Firmy uvádzajú, že tromi najväčšími prekážkami pri zavádzaní programov na zvyšovanie kvalifikácie a zlepšovanie zručností zamestnancov sú: nedostatok peňazí, nedostatok času a nedostatočná ochota zavádzať programy pre ďalšie vzdelávanie. 

Trend práce na diaľku, ktorý akcelerovala pandémia COVID-19, stále pokračuje. 45 % slovenských zamestnávateľov uvádza, že tento fakt sa stretáva u ich stredných a vyšších manažérov s priaznivou odozvou. Toto nastavenie vnímajú pozitívne, sú plní energie alebo si jednoducho zvykli. Naopak, podľa 39 % manažérov prevládajú rôzne formy negatívnej nálady,” uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko. 

 

Porovnanie podľa odvetví  

Zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví predpovedajú na štvrtý štvrťrok 2021 zvyšovanie počtu pracovných síl. V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v troch zo siedmich odvetví hlásia zlepšenie náborového prostredia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku hlásia zamestnávatelia v piatich zo siedmich odvetví zosilnenie náborových aktivít.  

Najsilnejšie náborové plány majú zamestnávatelia v Spracovateľskom priemysle s Indexom +18 %, čo v medziročnom porovnaní predstavuje strmý nárast o 30 percentných bodov. Stabilné náborové prostredie ponúkne uchádzačom odvetvie Ostatné služby (+14 %).  

Odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom si oproti minulému štvrťroku polepšilo o 10 percentných bodov. Index tu dosahuje hodnotu +12 %, rovnako ako v odvetví Veľkoobchod a maloobchod. Umiernené náborové plány s Indexom +1 % hlási Stavebníctvo, v porovnaní s minulým štvrťrokom tu Index klesol o 12 percentných bodov. Určité pracovné príležitosti sa nájdu v odvetví Ubytovanie a stravovanie (+1 %), no v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je tu Index o 17 percentných bodov nižší. Zamestnávatelia v odvetví Ostatná výroba hlásia nepriaznivý trh práce s Indexom -6 %, oproti minulému štvrťroku až o 14 percentných bodov nižším.  

 

 

Porovnanie podľa regiónov  

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia na Západnom Slovensku s Indexom +13 %. Stabilný trh práce očakávajú zamestnávatelia v Bratislave (+12 %) a na Východnom Slovensku (+11 %). Stredné Slovensko hlási nepriaznivé náborové plány s Indexom -3 %. 

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové prostredie zosilnelo o 1 percentný bod v Bratislave. Na Východnom a Západnom Slovensku je nezmenené. Zamestnávatelia na Strednom Slovensku hlásia strmý pokles náborových plánov o 10 percentných bodov.  

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku hlásia zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch zosilnenie trhu práce. Najväčší nárast o 14 percentných bodov hlási Západné Slovensko. Index na Východnom Slovensku zosilnel o 11 percentných bodov a v Bratislave o 6 percentných bodov. Náborové plány na Strednom Slovensku sa zlepšili o 2 percentné body. 

 

Porovnanie podľa veľkosti podnikov  

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch veľkostných kategóriách očakávajú v budúcom štvrťroku zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejší trh práce očakávajú veľké podniky s Indexom +25 %.  

Stredné podniky hlásia stabilné náborové plány s Indexom +9 %. Malé podniky hlásia Index +5 % a mikropodniky majú opatrné náborové plány s Indexom +2 %.  

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo veľkých podnikoch vykazujú zlepšenie Indexu o 5 percentných bodov. V ostatných veľkostných kategóriách Index klesol, v malých podnikoch o 5 percentných bodov, v stredných o 4 a v mikropodnikoch o 2 percentné body. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch nárast Indexu o 17 percentných bodov, v stredných podnikoch o 14 percentných bodov a v malých podnikoch o 11 percentných bodov. Náborové aktivity v mikropodnikoch oslabli o 2 percentné body. 

 

Globálny pohľad 

Zamestnávatelia v 41 zo 43 krajín a oblastí očakávajú v štvrtom štvrťroku 2021 nárast počtu pracovných síl (sezónne očistené dáta). Najsilnejšie náborové plány hlásia zamestnávatelia v USA (+48 %), Indii (+44 %), Kanade (+40 %), Holandsku (+40 %), Mexiku (+39 %) a vo Francúzsku (+37 %).  

Najslabšie náborové plány majú zamestnávatelia v Paname (-2 %), Juhoafrickej republike (-2 %), Singapure (+1 %), Chorvátsku (+2 %) a v Argentíne (+4 %). 

Kompletné výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos 

Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 1. štvrťrok 2022, budú zverejnené v decembri 2021 

 

Metodika  

Index trhu práce ManpowerGroup sa vykonáva pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardmi prieskumu trhu. Štruktúra prieskumu bola vytvorená tak, aby reprezentovala národnú ekonomiku každej krajiny, zapojenej do prieskumu. Výška odchýlky pre všetky národné, regionálne a globálne údaje je maximálne +/- 5 %. S cieľom presnejších výsledkov prieskumu sa používa tzv. sezónne očistenie dát získaných v krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov. Ide o všetky zúčastnené krajiny s výnimkou Chorvátska. ManpowerGroup plánuje v budúcnosti vykonávať sezónne očistenie dát získaných v Chorvátsku, hneď ako budú historické dáta k dispozícii. 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť