Pozitívne vyhliadky na slovenskom trhu práce naďalej pretrvávajú, avšak niektoré odvetvia čaká turbulentné obdobie

pozvánka ManpowerGroup Index trhu práce Q22024 (1)-4
 • 33 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 20 % predpokladá pokles a 43 % neočakáva žiadnu zmenu a 4 % zamestnávateľov sa nevyjadrilo k tejto téme.
 • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy, pre druhý štvrťrok 2024 hodnotu +12 %.
 • Najvyšší čistý index práce je na východnom a západnom Slovensku +17 % a v Bratislave +11 %. Najnižší na strednom Slovensku +6 %, ale polepšil si o 2 % od minulého kvartálu.
 • Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú firmy v sektore dopravy, logistiky a automotive (+37 %) a v finančníctva a nehnuteľností (+36 %). Najhoršie si vedie sektor komunikačných služieb, kde budú zamestnancov prepúšťať (-11 %).
 • Celosvetovo majú najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Indii (36 %), USA (34 %), Čína, Kostarika, Holandsko (32 %). Najslabšie vyhliadky očakávajú v Českej republike (5 %), Argentíne (1 %), Izraeli (-1%) a v Rumunsku (-2 %).

Bratislava, 21.3.2024 – Nie len z globálneho hľadiska, ale aj na Slovensku je citeľný pokles pracovných pozícií v sektore komunikačných služieb. Aktuálne tento sektor prechádza transformáciou z dôvodu technologických pokrokov, zmien preferencií zákazníkov, globalizácie ale môže za to aj príchod umelej inteligencie. AI (artificial inteligence) je čoraz sofistikovanejšia a dokáže nahradiť ľudské pracovné sily v rôznych oblastiach, vrátane komunikačných služieb.

Čo sa týka okolitých štátov v rámci centrálnej Európy, tak tam je situácia rovnaká. Zo susedných štátov si najhoršie vedie Rakúsko, kde zamestnancov taktiež plánujú prepúšťať (-25 %) a Poľsko (-12 %). Maďarsko a Česko si vedú najlepšie z okolitých štátov pretože, tam sa prepúšťať nebude ale percentuálnou hodnotou sú na nižších pozíciách (14 %) v porovnaní s inými odvetviami.

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +12 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to pokles o 5 percentuálnych bodov, medziročne predstavuje nárast o 2 percentuálne body.


Celosvetový čistý index trhu práce na druhý štvrťrok 2024 je na úrovni + 22 %, čo je o 2 percentuálne body menej ako pred rokom a o 4 percentuálne body menej ako v minulom štvrťroku.

„Umelá inteligencia transformuje sektor komunikačných služieb, a to tak, že automatizuje mnohé úlohy a ruší pracovné miesta. Zároveň však vytvára aj nové príležitosti pre tých, ktorí sa dokážu naučiť s ňou pracovať. Budúcnosť práce v tomto sektore bude závisieť od toho, ako sa firmy a jednotlivci dokážu adaptovať na túto transformáciu a využiť silu AI na tvorbu nových hodnôt,“ hovorí Zuzana Rumiz, generálna manažérka Manpowergroup Slovensko a dodáva „Umelú inteligenciu nevidím ako hrozbu, ale skôr ako katalyzátor premeny. Je na nás, aby sme túto premenu využili na vytvorenie lepšej a prosperujúcej budúcnosti."

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Aj v tomto kvartáli plánujú firmy, ktoré pôsobia v oblasti dopravy, logistiky a automotive, vytvoriť najviac nových pracovných miest – čistý index trhu práce +37 %. V porovnaní s minulým štvrťrokom je to nárast až o 10 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 27 percentuálnych bodov.

Druhý výrazný sektor je oblasť finančníctva a nehnuteľností, kde je čistý index trhu práce +36 %. V porovnaní minulým kvartálom si tento sektor prilepšil o 23 percentuálnych bodov. Na treťom mieste sa umiestnil sektor informačných technológií (22 %), ktorý si prilepšil o 3 percentuálne body oproti minulému kvartálu.

Okrem toho, že zamestnávatelia plánujú v druhom kvartáli prijímať nových zamestnancov a zamestnankyne, v niektorých sektoroch bude dochádzať k prepúšťaniu. K veľkým zmenám dôjde v sektore komunikačných služieb (-11 %). Aj z globálneho hľadiska je tento sektor najslabší zo všetkých a v porovnaní s minulým kvartálom klesol o 31 percentuálnych bodov (Q1 2024 +20 %). Medziročne klesol až o 58 percentuálnych bodov. Ďalšie sektory v ktorých dôjde k prepúšťaniu sú energetika a sieťové odvetvia (-2 %) a obchod a služby (-3 %).

REGIONÁLNE POROVNANIE

Na Slovensku prevláda pozitívna náborová nálada, pretože vo všetkých regiónoch budú zamestnávatelia viac ľudí prijímať ako prepúšťať. Tak ako minulý kvartál, tak ja v tomto sú najsilnejšie nábory na východnom a západnom Slovensku, kde čistý index práce je (obe +17 %).

V Bratislave dosahuje čistý index trhu práce +11 %, čo si pohoršilo o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s minulým kvartálom. Najslabšie nábory plánujú spoločnosti na strednom Slovensku (+6 %), kde čistý index trhu práce medzikvartálne klesol o 2 percentuálne body.

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať stredne veľké firmy, ktoré zamestnávajú 1000 zamestnancov s čistým indexom trhu práce +30 %. Za nimi nasledujú firmy, ktoré zamestnávajú od 50 do 249 zamestnancov (+24 %), firmy s veľkosťou 10-49 zamestnancov dosahujú čistý index trhu práce +16. Tento kvartál budú opatrenejšie s náborom pracovných miest malé firmy, ktorých počet zamestnancov je menej ako 10 (+3 %). Firmy veľkosti 5000+ zamestnancov budú v tomto kvartáli znižovať počet zamestnancov (-5 %).

 GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

 • Celosvetovo čistý index trhu práce medzikvartálne klesol o 4 percentuálne body, medziročne taktiež klesol o 2 percentuálne body.
 • Najsilnejšie náborové plány majú zamestnávatelia v Severnej Amerike (31 %), nasleduje Ázia a Tichomorie (27 %), Južná a Stredná Amerika (19 %) a Európa, Blízky východ a Afrika (15 %).
 • Celosvetovo majú najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Indii (36 %), Spojených štátoch amerických (34 %), Kostarike, Číne a Holandsku (32 %) Severnej Amerike a Južnej Afrike (31 %).
 • Najslabšie pracovné vyhliadky sú v Českej republike (6 %), Rumunsku (2 %), Argentíne (1 %) a Izraeli (-1 %).
 • Celosvetovo najsilnejšie náborové vyhliadky má odvetvie informačných technológií (34 %), nasleduje sektor financií a nehnuteľností (29 %), zdravotníctvo a farmácia (26 %), ťažký a spracovateľský priemysel (22 %). Najslabšie si vedie sektor komunikačných služieb (16 %)

PODPORA INKLUZIVITY A ROZMANITOSTI NA PRACOVISKU              

Iniciatíva rozmanitosti, rovnosti, inklúzie a spolupatričnosti v pracovnom prostredí alebo skrátene ako DEIB (Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging). Téma, ktorá rezonuje čoraz silnejšie v spoločnosti. V súvislosti s Medzinárodným dňom žien sa spoločnosť ManpowerGroup pozrela na to, ako sa darí Slovenským firmám s jej implementáciou. Z dát však vyplýva, že táto iniciatíva stále nemá silnú odozvu na pracovnom trhu v porovnaní s inými krajinami. Prieskum vo veľkej miere naznačuje, že je ešte veľa práce pred nami, pokiaľ ide o dosiahnutie plnej rovnosti.

 • Flexibilita podporuje udržanie zamestnancov – 33 % zamestnancov potvrdzuje, že flexibilná pracovná politika je najúčinnejšie pri udržaní a prilákaní rôznych talentov.
 • Vzdelanie podporuje pokroky – slovenskí zamestnávatelia (30 %) uvádzajú, že programy rozvoja vedúcich pracovníkov účinne znižujú rozdiely, ktoré v minulosti bránili povýšeniu do manažmentu.
 • Inovácie poháňané technológiami – len 31 % zamestnávateľov uviedlo, že nové technológie im pomohli byť flexibilnejšími, čím podporujú väčšiu rodovú rovnosť. 33 % zamestnancov hovorí, že kvalifikovaní kandidáti na pozíciách v IT sú čoraz rôznorodejší z hľadiska pohlavia ako v minulosti a len 26 % slovenských zamestnávateľov uviedlo, že umelá inteligencia nám pomáha prijímať najlepších kandidátov bez ohľadu na pohlavie.
 • Rovnosť platov – len 30 % slovenských respondentov uvádza, že iniciatívy v oblasti rovnosti v odmeňovaní sa realizujú podľa plánu, zatiaľ čo zvyšných 14 % zaostáva alebo nemá žiadne iniciatívy.
 • Nerovnomerné zastúpenie – snahy o zvýšenie počtu kandidátok sa líšia podľa typu funkcie, pričom vedú pozície v administratíve (30 %) a prevádzkach (28 %). Menej žien je zastúpených v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) (27 %) a vo vrcholovom manažmente (22 %).

*Ak nie je uvedené inak, všetky dáta sú sezónne očistené. Vzorec, s ktorým sa dáta očisťujú od sezónnych výkyvov sa z kvartálu na kvartál zdokonaľuje a s novým vzorcom sa prepočítavajú aj dáta za predchádzajúce kvartály, zohľadňujúc tak viac dát, ktoré máme k dispozícii

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (5)

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (3)

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť