Pracovníci získali väčšiu moc a ich preferencie sa dostávajú do centra pozornosti

To, čo sa začalo z nevyhnutnosti počas pandémie, keď ľudia na celom svete požadovali lepšie pracovné podmienky, väčšiu ochranu zdravia a bezpečnosti, vyššiu odmenu (najmä za nevyhnutnú prácu v neuveriteľne stresujúcich časoch) a väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, sa rýchlo stalo novou normou. Zamestnanci v každom odvetví, v každom kúte sveta berú svoj profesionálny život do svojich rúk spôsobom, ktorý si len málokto dokázal predstaviť ešte pred niekoľkými rokmi.

Copy-of-ManpowerGroup-Index-trhu-prace-Q3-2022

Podľa najnovšej štúdie ManpowerGroup, The Great Realization, je tento rok transformačný a pracovníci z neho budú mať veľký úžitok. Päť kľúčových trendov je hnacím motorom pre zamestnancov a zamestnávatelia by si im mali venovať pozornosť.

Trend č. 1: Znovuobjavenie práce pracovníkmi – flexibilita, miesto a účel

Keď sa ľuďom v práci darí, profitujú z toho všetci. V nedávnom prieskume spoločnosti ManpowerGroup medzi pracovníkmi na celom svete What Makes Workers Thrive sme zistili, že konkurencieschopný plat a flexibilita na pracovisku sa umiestnili na popredných miestach v zozname želaní ľudí. Medzi tri najdôležitejšie faktory flexibility práce patrili:

  • Možnosť vybrať si čas začiatku a konca práce (45 %)
  • Viac dní dovolenky (36 %)
  • Úplne flexibilné možnosti na pracovisku (35 %)

Ľudia na všetkých pozíciách – od výrobnej linky až po kancelárske pozície – budú požadovať väčšiu flexibilitu, spravodlivú mzdu a väčšiu autonómiu ako normu, čím sa nanovo definuje „to základné“ pre prácu a pre pracovníkov. Individuálna voľba sa tak stane dostupnou pre mnohých, nielen pre niekoľkých. Viac dôrazu sa kladie na hodnoty, empatických lídrov a kultúru dôvery.  Tie zohrávajú dôležitú úlohu pri snahe prilákať a udržať talenty a pre zapojenie vzdialených tímov. Podľa prieskumu by takmer polovica (49 %) všetkých pracovníkov odišla do inej organizácie, aby dosiahli väčšiu duševnú pohodu.

Trend č. 2: Priorita duševnej pohody – prevencia je lepšia ako liečba

Všetci už máme plné zuby počúvania o pandémii.  V skutočnosti však COVID-19 zásadne odhalil rastúcu krízu duševného zdravia, ktorá postihuje všetkých pracovníkov naprieč rôznymi odvetviami.  Vyhorenie zamestnancov je čoraz väčším problémom, 43 % respondentov tvrdí, že ich zamestnávateľ nepodniká dostatočné kroky na predchádzanie problému vyhorenia zamestnancov. Z nášho prieskumu vyplynulo, že 3 z 10 zamestnancov chcú, aby zamestnávatelia ponúkali viac dní venovaných duševnému zdraviu na boj proti vyhoreniu a jeho prevenciu.

Duševná kondícia bude čoraz väčšou prioritou, čím sa exponenciálne rozšíri tradičná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Masové hnutie za prelomenie stigmy mlčania si bude vyžadovať, aby zamestnávatelia jasne definovali svoju zvýšenú povinnosť starostlivosti – chrániť duševné zdravie, zamestnateľnosť a pohodu. Môžeme očakávať rastúce výzvy k činnosti v oblasti prevencie vyhorenia, pretože ľudia  požadujú,  aby sa organizácie zaoberali benefitmi, pravidlami, kultúrou a vedením, ktoré pomáhajú budovať odolnosť a zvyšovať duševnú kondíciu.

Trend č. 3: Oddelenie pracovného a súkromného života pokračuje

Podobne ako flexibilita, aj hybridné pracovné modely a voľné úväzky sa stávajú čoraz žiadanejšími zo strany ľudí, ktorí majú v úmysle zachovať pozitíva z obdobia pandémie a pretvoriť si svoj vlastný nový svet práce: udržať si rovnováhu súkromného a pracovného života, nastaviť flexibilitu, interakciu, spoluprácu a ľudské spojenie spôsobom, ktorý im vyhovuje.

Hybridná a/alebo flexibilná práca bude do veľkej miery závisieť od úlohy a funkcie, ako aj od odvetvia. Napríklad 51 % (financie) až 29 % (výroba) bude pracovať v hybridnom modeli práce na diaľku a práce na pracovisku. Tento hybridný paradox bude pretrvávať, kým budeme zdokonaľovať flexibilitu, ktorá by fungovala pre všetkých.

Trend č. 4: Na kultúre záleží – nástroj na prilákanie a udržanie zamestnancov

„Aká je vaša firemná kultúra?“ je častá otázka, ktorú kladú kandidáti počas náborového procesu. Kultúra je kľúčovým faktorom nielen pre nových zamestnancov, ale aj pre dlhodobých zamestnancov, zamestnancov na dobu určitú i zamestnancov na voľnej nohe. Keďže sa spoločnosti snažia prilákať viac týchto pracovníkov (mnohí z nich pracujú na diaľku), kultúra bude kľúčovým faktorom pri nábore aj udržaní zamestnancov. Z nášho prieskumu vyplýva, že 3 zo 4 pracovníkov chcú cítiť motiváciu a vášeň pre svoju prácu a 7 z 10 pracovníkov verí, že práca, ktorú vykonávajú, je dôležitá a chcú, aby vedenie ocenilo ich prínos.

Trend č. 5: Nárast aktivizmu

S kultúrou súvisí aj potreba spoločností zaujať postoj k dôležitým sociálnym otázkam, ak tak ešte neurobili. V roku 2021 sa zamestnanci v rôznych odvetviach postavili, vyjadrili sa a vystúpili. Hlasnejšie požiadavky na zvýšenie miezd, flexibilné pracovné podmienky, viac benefitov a opatrenia v oblasti klímy sa mobilizujú prostredníctvom sociálnych médií, s odbormi alebo bez nich. Zamestnanci a zákazníci chcú tráviť svoj čas a peniaze v organizáciách, ktoré sa správajú zodpovedne v ekologických aj sociálnych otázkach. Údaje odhaľujú rastúci význam tohto trendu, keďže 64 % zamestnancov chce, aby ich každodenná práca pomáhala zlepšovať spoločnosť, a 2 z 3 zamestnancov chcú pracovať pre organizácie s podobnými hodnotami, ako sú ich vlastné.

Uvedené trendy nie sú konečným riešením pre nadchádzajúcu budúcnosť na trhu práce. Zamestnanci chcú, aby zamestnávatelia ponúkali viac programov a iniciatív zameraných na uprednostňovanie duševnej pohody a zároveň poskytovali flexibilitu, konkurencieschopné odmeňovanie, angažovanosť, dobré pracovné podmienky a príležitosti na rozvoj zručností a kariérny postup. Dôležité sú aj spoločné hodnoty, najmä v sociálno-ekonomických otázkach. Ak však zamestnávatelia tieto trendy nepochopia alebo budú ignorovať to, čo pracovníci chcú, riskujú, že budú ďaleko pozadu.

Viac informácií o 20 hlavných trendoch na pracovnom trhu v roku 2022 nájdete v štúdii na stiahnutie The Great Realization – zrýchľujúce sa trendy, nové priority.

Kategórie: Novinky

Tiež sa ti môže páčiť