Umelá inteligencia v náborovom procese

Umelá inteligencia  v náborovom procese

Z nedávneho prieskumu ManpowerGroup vyplynulo, že tretina slovenských firiem už využíva pri nábore umelú inteligenciu. Je však veľa spoločností, ktoré majú zatiaľ len hmlistú predstavu o tom, ako veľmi by im umelá inteligencia mohla pomôcť s efektívnejším náborom kvalitných ľudí. Využívanie najmodrenejších nástrojov náboru bude čoraz väčšou nevyhnutnosťou pre každú firmu, ktorá si chce udržať konkurencieschopnosť aj vďaka dostatku kvalitných ľudí. 

Umelá inteligencia pritom nenahrádza prácu skúsených HR profesionálov, iba ich odbremeňuje od monotónnych, časovo náročných činností a umožňuje im sústrediť sa na sofistikovanejšie či osobnejšie úlohy spojené s procesom získavania talentov. Opakujúce sa úlohy, analýza a spracovanie veľkého objemu dát môže byť naopak prenechaná nástrojom umelej inteligencie. 
Vďaka nim sa proces prijímania zamestnancov stáva personalizovanejším, menej finančne a časovo náročným a efektívnejším.

Ako teda môžu firmy využiť umelú inteligenciu pri nábore zamestnancov? Pripravili sme zhrnutie hlavných možností.

Umelá inteligencia (AI) v nábore
Náborový softvér využívajúci umelú inteligenciu je ideálny na spracovanie značných objemov údajov pri vyhľadávaní talentov. Systém sledovania uchádzačov dokáže preveriť životopisy a vybrať tie, ktoré sa zhodujú s požiadavkami na danú pozíciu. Jeho výhodou je, že eliminuje pravdepodobnosť výskytu chýb, vďaka čomu poskytuje lepšie výsledky za kratší čas. 

Automatizácia prieskumu a prvotného výberu kandidátov
AI nástroje a softvéry môžu rýchlo a efektívne spracovať veľké množstvo životopisov a motivačných listov, čím výrazne urýchľujú úvodnú fázu náboru. Týmto spôsobom môžu personalisti a náborári ušetriť čas a zameriavať sa už na analýzu tých kandidátov, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám na danú pracovnú pozíciu.

Okrem spracovania množstva životopisov, dokáže umelá inteligencia vyhľadávať potenciálnych kandidátov aj na sociálnych sieťach ako LinkedIn a porovnávať skúsenosti a odbornosť ľudí s požiadavkami na voľné pracovné pozície.

Okrem odborných predpokladov a skúseností sa mäkké zručnosti stávajú kľúčovým faktorom pre úspešnú kariéru v mnohých firmách. Umelá inteligencia dokáže na základe analýzy písomnej komunikácie a iných parametrov zhodnotiť aj tieto zručnosti. Vďaka môžu personalisti ľahšie posúdiť, či kandidát dokáže pracovať v tíme, riešiť konflikty a či má komunikačné schopnosti.

AI dokáže zostaviť vhodný test alebo dotazník, vyhodnotiť ho a vytvoriť porovnanie kandidátov na základe výsledkov testov. Na vyhodnotenie písomných odpovedí kandidátov a vytvorenie psychologického profilu možno použiť aj jazykovú analýzu.

Umelá inteligencia asistuje aj pri plánovaní pohovorov na vhodný čas pomocou chatbotov a integrácií kalendára. 

Chatboty a virtuálni asistenti sú vhodným nástrojom aj na úvodné obvolanie uchádzačov a zodpovedanie základných otázok. Niektoré pokročilé chatboty dokážu analyzovať reakcie a odpovede kandidátov na určité otázky, čo umožňuje rýchle vyhodnotenie ich záujmu a motivácie pre pracovnú pozíciu.

Písanie inzerátov
Moderné softvéry na písanie, ako napríklad ChatGPT, generuje pútavé inzeráty takmer okamžite. Pre mnohých recruiterov nie je ľahké dostatočne zauíjmavo popísať veľké množstvo pracovných pozícií tak, aby zaujali vhodných uchádzačov. Takáto pomoc umelej inteligencie preto nielenže šetrí množstvo času, ale dokáže urobiť prácu častokrát ešte kvalitnejšie. 

Možné úskalia zvádzania umelej inteligencie v nábore
Využívanie umelej inteligencie v nábore prináša aj určité výzvy. Ak nie sú algoritmy dobre navrhnuté, môžu mať sklon k diskriminácii niektorých skupín kandidátov a zvýhodňovaniu iných, preto je nevyhnutné ich neustále kontrolovať a zlepšovať. 

Zavádzanie umelej inteligencie do náborového procesu si samozrejme vyžaduje investície do technológií a školenia personalistov a recruiterov, s ktorými musí každá firma vopred počítať.

Mnohí uchádzači preferujú, keď ich životopis posudzuje človek, nie umelá inteligencia. Obávajú sa, že ich osobné údaje sú v rukách systému s umelou inteligenciou menej v bezpečí. Dôležitou súčasťou zavádzania umelej inteligencie v nábore je preto komunikácia smerom k uchádzačom, aby presne vedeli, čo od umelej inteligencie môžu očakávať.

Kategórie: Hľadám zamestnanca

Tiež sa ti môže páčiť