Segment Logistika a Maloobchod

Nová budúcnosť Logistiky a Maloobchodu

KONTAKT

Untitled-design-6
Segmenty logistiky a retailu v poslednom desaťročí prudko rástli a vďaka postupujúcej digitalizácii a automatizácii prešli i významným technologickým vývojom. Vďaka poskytovaniu HR riešení našim klientom z týchto odvetví sme v Manpower zdokonaľovali naše pracovné postupy a nadobúdali cenné poznatky a skúsenosti s náborom šitým na mieru pre potreby každého jednotlivého obchodného partnera. Pandemickou situáciou spôsobené zmeny bežnú prevádzku logistiky a maloobchodu dočasne narušili, ale vzhľadom na neustálu potrebu distribúcie tovarov a služieb sa oba segmenty postupne prispôsobujú okolnostiam a predpokladáme opätovný reštart toku tovarov a služieb a ďalší dynamický rozvoj, aj keď v upravených podmienkach a za využívania čoraz progresívnejších technológií.

Čo je v aktuálnej situácii najdôležitejšie? My v Manpower odpovedáme: zostať flexibilným a aktívnym. Podporíme vašu schopnosť pružne reagovať na potreby trhu. Obráťte sa na nás a operatívne posilnite rady vašich zamestnancov v čase, keď to potrebujete a v takom počte, aký vaša situácia práve vyžaduje. Sami rozhodnete, či potrebujete juniora alebo skúseného odborníka, priamo do kmeňového stavu alebo na leasing. Vďaka našim hlbokým znalostiam požiadaviek trhu sme pripravení stať sa vaším partnerom, nech už patríte k SME segmentu alebo k nadnárodnej korporácii. Spoluprácou s Manpower získate konkurenčnú výhodu, ktorá posunie váš biznis vpred.