Segment centier zdieľaných služieb

Nová budúcnosť CSC

KONTAKT

Untitled-design-7
V uplynulých rokoch sme mali, na základe spolupráce s našimi klientmi, možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji a raste sektora Shared Service Centers (centier zdieľaných služieb) na Slovensku a mohli sme z prvej ruky sledovať ako sa stáva dôležitou súčasťou našej ekonomiky. Z našej doterajšej praxe vieme, že práve SSC sú častým kariérnym štartovacím bodom pre mnohých absolventov vysokých, či stredných škôl bez predchádzajúcich pracovných skúseností, ale s výhodou dobrej jazykovej vybavenosti. SSC poskytujú našim kandidátom zo Slovenska i zahraničia odlišnú, globalizovanú firemnú kultúru a dobre platenú prácu. V súčasnosti sektor SSC, rovnako ako ostatné ekonomické odvetvia, čelí novým výzvam vzhľadom na udržanie svojej globálnej konkurencieschopnosti: zavádzanie nových technológií a foriem práce pre udržanie nízkonákladovosti a efektivity je alfou a omegou dnešných dní. To sa nezaobíde bez kvalifikovaných odborníkov, ochotných a túžiacich rásť kontinuálnym získavaním nových zručností.

Preto je mimoriadne dôležité venovať pozornosť výberu vhodných talentov s potrebnými schopnosťami. Spoluprácou s Manpower získavate skúseného partnera, ktorý posunie váš biznis vpred.