Čo ženy v zamestnaní chcú

Spoločnosť ManpowerGroup povzbudzuje firmy, aby viac reflektovali na to, čo ženy chcú a potrebujú. Nové dáta ukazujú, že autonómia, možnosť kariérneho rozvoja a pocit motivácie, či vášne pre prácu, ktorú vykonávajú, sú tie najdôležitejšie faktory.

 

Vývoj post-pandemického sveta práce naznačuje, že firmy poskytujúce výber príležitostí a flexibilitu, a kde je výkon zamestnanca podstatnejší ako fyzická prítomnosť v práci, si pritiahnu a udržia tie najlepšie rôznorodé talenty, pravda, za súčasného neustáleho zvyšovania ich zručností a za podpory vzdelávacích programov.

Tak ako ženy (39%), aj muži (o niečo menej, 37%), pociťujú negatívny dopad pandémie. Ľudia očakávajú, že firmy ponúknu svojim zamestnancom viac: že budú priorizovať pohodu a zdravie zamestnancov, ponúknu viac flexibility, vyššie mzdy, dobré pracovné podmienky a programy na rozvoj zručností.

Nutnosť priorizovať ochranu duševného zdravia bude narastať, prevyšujúc tradičnú ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Masové hnutie za prelomenie stigmy mlčania bude od firiem vyžadovať, aby jasne definovali svoju zvýšenú povinnosť starať sa o ochranu duševného zdravia svojich ľudí, rovnako, ako o ich blahobyt (finančné zdravie), zamestnateľnosť a pohodu. Firmy musia očakávať rastúce nároky na definovanie toho, ako chcú v praxi predchádzať vyhoreniu, budovať odolnosť a zvyšovať duševnú kondíciu.

Nastal čas nastaviť novú budúcnosť práce. Ak by sa 5-dňový pracovný týždeň postupne zrušil, čo by si ženy (a muži) vybrali?

  • 62% žien (a 65% mužov) by preferovalo pracovný týždeň stlačený do 4 dní (mzda za 5 dní).
  • 1 z 5 žien by rada pracovala 4 dni v týždni, v porovnaní s iba 16% mužov.
  • Bez ohľadu na pohlavie, 19% zamestnancov by uprednostnilo možnosť vybrať si, ktoré dni / hodiny v týždni by im vyhovovalo venovať sa práci.

ČO MÔŽU FIRMY ROBIŤ, ABY PODPORILI ŽENY V ZAMESTNANÍ

  1. Vytvorte ženám (aj mužom) také podmienky, aby dosiahli rovnováhu medzi prácou a starostlivosťou o rodinu. Začnite s pružným začiatkom a koncom pracovnej doby.
  2. Hodnoťte výkon, nie prítomnosť v práci: fyzická prítomnosť nedeterminuje výkon a efektivitu zamestnanca.
  3. Pomôžte ženám rozvíjať sa v riadení: zameraním sa na pozície s možnosťou rozvoja a rastu a ponukou podpory v kariérnom rozvoji.
  4. Nielen pravidlá, ale i firemná kultúra je nositeľom zmien: viac ako polovica lídrov verí, že najsilnejšia vec, ktorú môže organizácia urobiť, aby získala väčší podiel žien vo vedúcich funkciách, je vytvoriť inkluzívnu kultúru.
  5. Angažujte lídrov: problematika rodovej rovnosti nemôže byť delegovaná len na HR oddelenia. Kvôli autenticite a súladu s biznis stratégiou, zmena musí prísť zhora.

    TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť