ManpowerGroup Index trhu práce Q2 2020

Príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie sa nájdu najmä v odvetviach Stavebníctvo a Veľkoobchod a maloobchod 

Bratislava, 11. marca – Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok povzbudzujúce náborové plány. Čistý index trhu práce1 má hodnotu 7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index narástol o 7 percentných bodov, v medziročnom porovnaní však poklesol o 4 percentné body. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +5 %.*

 

„Nezamestnanosť v medziročnom porovnaní naďalej klesá a vývoj trhu práce by mal byť pozitívny vo všetkých hlavných zamestnávateľských sektoroch i v druhom kvartáli roka. V porovnaní s nevídanou náborovou aktivitou firiem, ktorá sa naplno prejavila v polovici roka 2015 a trvala 4 roky, sú naše posledné 3 kvartálne výsledky merania nálad zamestnávateľov výrazne nižšie, avšak stále pozitívne. Najoptimistickejšími sektormi sú stavebníctvo a obchod, najviac naberajú zamestnávatelia na východnom Slovensku, a to predovšetkým tí veľkí: 19 % z nich bude ve druhom štvrťroku naberať nových zamestnancov,“ uviedla Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovenská republika.  

Porovnanie podľa odvetví 

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetviach Stavebníctvo (+13 %) a Veľkoobchod a maloobchod (+10 %). Odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom vykazuje Index +9 % a Spracovateľský priemysel +6 %. V odvetviach Ostatná výroba a Ostatné služby dosahuje Čistý index trhu práce hodnotu +5 %. Určité pracovné príležitosti plánujú aj zamestnávatelia v odvetví Ubytovanie a stravovanie s Indexom +3 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých siedmich odvetviach hlásia silnejšie náborové prostredie. Najväčší nárast o 11 percentných bodov hlási Spracovateľský priemysel, za ktorým nasleduje Stavebníctvo a Ostatná výroba s nárastom o 10 percentných bodov. Veľkoobchod a maloobchod očakáva zlepšenie náborových aktivít o 6 percentných bodov. V dvoch odvetviach – Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom a Ubytovanie a stravovanie – je Index silnejší o 5 percentných bodov. Relatívne stabilný zostáva Index v odvetví Ostatné služby.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zhoršilo v štyroch odvetviach. Najväčší prepad o 14 percentných bodov hlási Spracovateľský priemysel a o 9 percentných bodov Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom. Náborové plány v odvetví Ubytovanie a stravovanie oslabli o 4 percentné body a v odvetví Ostatné služby o 3 percentné body. V Stavebníctve Index zosilnel o 2 percentné body, v odvetví Veľkoobchod a maloobchod o 1 percentný bod a v odvetví Ostatná výroba je nezmenený.

*Prieskum sa uskutočnil medzi 6. a 28. januárom 2020, pred globálnou eskaláciou vírusu Covid-19, a teda túto situáciu nezohľadňuje

Porovnanie podľa regiónov 

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia na Východnom Slovensku s Indexom +10 %. Nasleduje Západné Slovensko s Indexom +8 % a Bratislava +7 %. Zamestnávatelia na Strednom Slovensku majú opatrnejšie náborové plány s Indexom +4 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch hlásia zosilnenie náborových plánov. Najväčší nárast o 13 percentných bodov hlásia zamestnávatelia na Západnom Slovensku a o 8 percentných bodov na Východnom Slovensku. Nasleduje Stredné Slovensko so zvýšením o 6 percentných bodov a Index v Bratislave zostáva relatívne stabilný.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie výrazne zhoršilo o 8 percentných bodov na Strednom Slovensku a o 7 na Západnom Slovensku. Index v Bratislave oslabol o 2 percentné body a na Východnom Slovensku zostáva relatívne stabilný.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov 

Najsilnejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +11 % hlásia stredné podniky, za ktorými nasledujú veľké podniky s Indexom +10 %. Malé podniky vykazujú Index +6 % a mikropodniky +3 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v malých a stredných podnikoch hlásia nárast náborových aktivít o 12 percentných bodov, v mikropodnikoch o 3 percentné body a vo veľkých podnikoch o 2 percentné body.

V medziročnom porovnaní Index zoslabol vo všetkých štyroch kategóriách. Najväčší pokles o 10 percentných bodov hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch. Mikropodniky vykazujú zníženie o 4 percentné body a malé a stredné podniky o 2 percentné body.

Globálny pohľad 

Najsilnejší trh práce, s Indexom +24 %, očakávajú zamestnávatelia v Chorvátsku, Grécku, Japonsku a na Taiwane, zatiaľ čo najslabšie náborové plány hlási Panama (0 %), Hongkong (+1 %), Poľsko  (+2 %) a Juhoafrická republika (+2 %).

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“ 

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Slovenská republika je jednou zo 43 krajín a oblastí, v ktorých prieskum prebieha. Na 2. štvrťrok 2020 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 753 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2020 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ 

Prieskum prebieha už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na kladení rovnakej otázky viac než 58 000 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 43 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor.

Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti prebieha v týchto krajinách: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA.

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k  dispozícii na www.manpowergroup.com/meos.

Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 3. štvrťrok 2020, budú zverejnené v prvej polovici júna 2020.

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť