ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2019

Slovenskí zamestnávatelia hlásia oslabenie náborových plánov

Náborové plány oproti predchádzajúcemu štvrťroku poklesli v takmer všetkých odvetviach, regiónoch a veľkostiach podnikov

Bratislava, 19. septembra 2019  Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na 4. štvrťrok 2019, kde bola všetkým účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 751 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok obmedzené náborové plány. Čistý index trhu práce[1] má hodnotu +3 %, čo je najmenej za posledných 5 rokov od Q1 2015. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index oslabol o 8 percentných bodov a v medziročnom porovnaní o 6 percentných bodov. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +6 %. Náborové plány oproti predchádzajúcemu štvrťroku poklesli v takmer všetkých odvetviach, regiónoch a veľkostiach podnikov.

„Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce hlási pozitívne náborové plány na koniec roku, no v takmer všetkých odvetviach došlo k ich spomaleniu. Dobrou správou je, že  20 % veľkých spoločností naďalej plánuje naberať nových zamestnancov. Aj napriek spomaleniu náborového tempa, jednou z veľkých výziev pre zamestnávateľov zostáva nájsť vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta. Riešenie vidia v raste miezd a rastie aj potreba investovania do rekvalifikácie a rozvoja. Zároveň vidíme nutnosť náboru v zahraničí na kvalifikované aj nekvalifikované pozície, silný dôraz na HR marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa,” povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetviach Veľkoobchod a maloobchod (+10 %) a Spracovateľský priemysel (+ 9 %). Priaznivé podmienky na trhu práce hlásia aj zamestnávatelia v odvetviach Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra a Doprava, skladovanie a komunikácie, obe s Indexom +8 %. Zhoršenie náborových plánov hlási najmä Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (-12 %) a Stavebníctvo (-7 %), predovšetkým vplyvom sezónneho poklesu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je významný pokles Indexu v odvetviach Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov o 29, Ubytovanie a stravovanie o 26 a Stavebníctvo o 20 percentných bodov. Náborové plány sú silnejšie o 6 percentných bodov v Spracovateľskom priemysle. V medziročnom porovnaní Index výrazne poklesol najmä v odvetviach Doprava, skladovanie a komunikácie (o 18 percentných bodov), Spracovateľský priemysel (o 13 percentných bodov) a Stavebníctvo (o 12 percentných bodov). Naproti tomu Index v odvetví Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra zosilnel o 9 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia v troch zo štyroch regiónov očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Zamestnávatelia na Západnom Slovensku hlásia Index v hodnote +4 %, na Východnom Slovensku +3 % a na Strednom Slovensku -2 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia na Strednom Slovensku hlásia oslabenie Indexu o 11 percentných bodov. K poklesu došlo aj v ďalších regiónoch: na Západnom Slovensku o 8 percentných bodov, na Východnom o 7 percentných bodov a v Bratislave o 5. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili vo všetkých štyroch regiónoch. Zamestnávatelia na Strednom a Západnom Slovensku hlásia pokles Indexu o 7 percentných bodov, na Východnom Slovensku o 6 a v Bratislave o 5 percentných bodov.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s Čistým indexom trhu práce +12 %. Mikropodniky a Stredné podniky očakávajú umiernené náborové plány s Indexom +2 % a malé podniky hlásia pokles náborových plánov s Indexom -1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom hlásia zamestnávatelia všetkých veľkostných kategórií podnikov pokles náborových plánov: v stredných podnikoch o 12 percentných bodov, v malých podnikoch o 9, vo veľkých podnikoch o 6 a v mikropodnikoch o 5 percentných bodov. V medziročnom porovnaní vykazujú zamestnávatelia vo veľkých podnikoch výrazný pokles Indexu o 22 percentných bodov. Zníženie náborových aktivít o 6 percentných bodov hlásia stredné podniky a o 4 percentné body malé podniky. Index v mikropodnikoch je bez zmeny.  

Globálny pohľad

43 krajín zo 44 má kladný Čistý index trhu práce po sezónnom očistení. Iba Španielsko má neutrálny 0 %. Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlási opäť Japonsko (+26 %), za ktorým nasleduje Taiwan (+21 %), USA (+20 %), India (+19 %) a Grécko (+18 %). Najslabšia predpoveď prichádza zo Španielska (0 %),  Českej republiky (+2 %), Argentíny (+3 %), Kostariky (+3 %) a Švajčiarska (+3 %). Medzikvartálne zintenzívnili náborové aktivity v 15 krajinách, u 23 došlo k spomaleniu tempa a u 6 zostal náborový optimizmus bezo zmeny. Medziročne došlo k zlepšeniu v 12 krajinách, v 23 ku zhoršeniu a v 9 krajinách je Čistý index na rovnakej úrovni.

O prieskume 

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Slovenská republika je jednou zo 44 krajín a oblastí, v ktorých prieskum prebieha. Na 3. štvrťrok 2019 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 751 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom? Prieskum prebieha už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na kladení rovnakej otázky viac než 59 000 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 44 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti prebieha v týchto krajinách: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach, vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 1. štvrťrok 2020, budú zverejnené 10. decembra 2019.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tým získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyselných odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower®, Experis®, Right Management® a ManpowerGroup® Solutions, už viac než 70 rokov vytvára podstatne vyššiu hodnotu pre kandidátov a klientov v 80 krajinách a regiónoch. V roku 2019 bola spoločnosť ManpowerGroup už po desiatykrát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností a sedemnásty rok je jednou z najobdivovanejších firiem v rebríčku Fortune.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť