ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2020

Bratislava, 12. decembra 2019 – Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok obmedzené náborové plány. Čistý index trhu práce má hodnotu 0 %, čo je najmenej za posledných 6 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index oslabol o 3 percentné body a v medziročnom porovnaní o 8 percentných bodov. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +3 %.

„Nezamestnanosť na Slovensku zostáva pod 6 %, ale všetko nasvedčuje tomu, že jej pokles sa zastavuje. Podľa nášho prieskumu budú na začiatku roka zamestnávatelia na Slovensku zachovávať počet zamestnancov na aktuálnej úrovni. Veľké firmy síce naďalej počty zamestnancov skôr navyšujú, ale malé firmy oproti tomu očakávajú mierny pokles. Znepokojivý je pokles v Spracovateľskom priemysle, ale veľmi pozitívne správy prichádzajú  z Logistiky a služieb. Z hľadiska regiónov sa očakáva mierny pokles na Západnom a Strednom Slovensku, ale náborový optimizmus pretrváva v bratislavskom regióne,” povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Porovnanie podľa odvetví

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetví Doprava, skladovanie a komunikácie (+14 %). Priaznivé podmienky na trhu práce hlásia aj zamestnávatelia v odvetviach Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+4 %), Veľkoobchod a maloobchod (+4 %) a Stavebníctvo (+3 %). Zhoršenie náborových plánov očakávajú najmä Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (-12 %), Spracovateľský priemysel (-5 %) a Ťažba nerastných surovín (-5 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Stavebníctvo hlási významné zlepšenie náborových aktivít o 10 percentných bodov a Doprava, skladovanie a komunikácie o 6 percentných bodov. Naproti tomu Spracovateľský priemysel hlási výrazný prepad o 14 percentných bodov, Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 10 percentných bodov a Veľkoobchod a maloobchod poklesol o 6 percentných bodov. V ostatných odvetviach je Index relatívne stabilný alebo zostáva nezmenený.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zhoršilo v siedmich z desiatich odvetví. Najväčší prepad o 23 percentných bodov hlási Spracovateľský priemysel. Index v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom oslabol o 10 percentných bodov, Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 7 percentných bodov, Veľkoobchod a maloobchod tiež o 7 percentných bodov a Ťažba nerastných surovín o 5 percentných bodov. Naproti tomu Stavebníctvo hlási nárast o 3 percentné body a Ubytovanie a stravovanie o 2 percentné body.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia v dvoch zo štyroch regiónov očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové prostredie hlásia zamestnávatelia v Bratislave s Indexom +6 % a na Východnom Slovensku, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +2 %. Zamestnávatelia na Strednom Slovensku však hlásia Index -2 % a na Západnom Slovensku očakávajú znižovanie počtu pracovných síl s Indexom -5 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia na Západnom Slovensku hlásia oslabenie Indexu o 9 percentných bodov. Index v Bratislave a na Východnom Slovensku sa znížil o 1 percentný bod a na Strednom Slovensku zostáva nezmenený.

V medziročnom porovnaní sa náborové aktivity zhoršili vo všetkých štyroch regiónoch. Zamestnávatelia na Západnom Slovensku hlásia prepad Indexu o 16 percentných bodov. Index v Bratislave sa znížil o 6 percentných bodov, na Strednom Slovensku o 4 percentné body a na Východnom Slovensku o 3 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s Čistým indexom trhu práce +8 %. Malé podniky však udávajú menej priaznivé náborové prostredie s Indexom -6 %. Neisté náborové prostredie hlásia stredné podniky (-1 %) a mikropodniky (0 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia hlásia pokles náborových plánov: v malých podnikoch o 5 percentných bodov, vo veľkých podnikoch o 4, v stredných podnikoch o 3 a v mikropodnikoch o 2 percentné body.

Aj v medziročnom porovnaní Index oslabol vo všetkých štyroch kategóriách. Najväčší pokles o 15 percentných bodov hlásia zamestnávatelia v stredných podnikoch a o 9 percentných bodov vo veľkých podnikoch. Zníženie náborových aktivít o 5 percentných bodov hlásia malé podniky a o 3 percentné body mikropodniky.

Globálny pohľad

Najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia v Grécku (+25 %), Japonsku (+25 %), na Taiwane (+23 %), v USA (+19 %) a Rumunsku (+14 %). Najslabšie náborové aktivity hlási Panama (-1 %), Argentína (+1 %), Kostarika (+1 %), Taliansko (+1 %) a Španielsko (+1 %).

 

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Slovenská republika je jednou zo 43 krajín a oblastí, v ktorých prieskum prebieha. Na 1. štvrťrok 2020 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 750 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2020 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?

Prieskum prebieha už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na položení rovnakej otázky viac než 58 000 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 43 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor.

Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti prebieha v týchto krajinách: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA.

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos.

Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 2. štvrťrok 2020, budú zverejnené v marci 2020.

O spoločnosti ManpowerGroup™

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tým získať konkurenčnú

výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyslových odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower®, Experis® , Right Management® a ManpowerGroup® Solutions, už viac než 70 rokov vytvára podstatne vyššiu hodnotu pre kandidátov a klientov v 80 krajinách a teritóriách. V roku 2019 bola spoločnosť ManpowerGroup už po desiatykrát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností a sedemnásty rok je jednou z najobdivovanejších firiem podľa rebríčka Fortune.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 5 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť