ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2022

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na Q1 2022 výrazné zlepšenie trhu práce

 

 • V roku 2022 oslavuje spoločnosť ManpowerGroup 60. výročie vykonávania prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce (NYSE: MAN). 
 • V Q1 2022 plánuje 21 % slovenských zamestnávateľov zvyšovať počet pracovných síl.
 • Zlepšenie náborových plánov očakávajú všetky odvetvia, najmä Bankovníctvo, financie, poistenie a nehnuteľnosti (+44 %), IT, technológie, telekomunikácie, komunikácie a médiá (+35 %) a Stavebníctvo (+35 %).  
 • Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú nárast počtu pracovných síl, najviac zamestnancov plánujú naberať v regióne Bratislava (+44 %).  
 • Len 10 % slovenských zamestnávateľov plánuje od zamestnancov vyžadovať doklad o očkovaní a posilňujúcu tretiu dávku vakcíny a až 28 % zamestnávateľov nemá konkrétne plány na zavedenie pevnej očkovacej politiky a toto rozhodnutie necháva na jednotlivcoch.
 • V nasledujúcich 3 mesiacoch si slovenskí zamestnávatelia predstavujú prítomnosť zamestnancov na pracovisku tak, že väčšina pracovníkov v odvetví IT, financie, účtovníctvo a HR bude pracovať výlučne alebo striedavo na diaľku, zatiaľ čo 55 % zamestnancov v odvetví výroba a spracovateľský priemysel bude pracovať celý čas na pracovisku, čo prirodzene vyplýva z charakteru práce.
 • Z globálneho pohľadu zamestnávatelia v 36 zo 40 krajín a oblastí hlásia zlepšenie náborových plánov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. 

BRATISLAVA (14. decembra 2021) – V rámci prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce sme sa opýtali 505 slovenských zamestnávateľov:„Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2022 (január, február, marec) v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom (október, november, december 2021)?“ 

 37 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 18 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 40 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na prvý štvrťrok 2022 hodnotu +19 %. 

Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +21 %. V porovnaní s minulým štvrťrokom sa Index zlepšil o 11 percentných bodov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku narástol o 23 percentných bodov. 

 „Z doplňujúceho výskumu týkajúceho sa očkovacej politiky v podnikoch vyplývajú veľké rozdiely v prístupe zamestnávateľov. Takmer tretina (29 %) slovenských zamestnávateľov plánuje podporovať očkovanie u svojich zamestnancov tým, že zdôrazní jeho výhody, no nebude očkovanie vyžadovať. 9 % slovenských firiem chce ponúknuť svojim zamestnancom odmenu (napr.finančnú), a tým podporiť zaočkovanosť. 16 % zamestnávateľov bude od všetkých svojich zamestnancov vyžadovať doklad o zaočkovaní oboma dávkami vakcíny a ďalších 10 % bude navyše požadovať aj tretiu, posilňujúcu dávku.  

Takmer tretina (28 %) zamestnávateľov neplánuje zaviesť pevnú politiku očkovania zamestnancov a toto rozhodnutie ponecháva na jednotlivcoch. Povinné, či dobrovoľné očkovanie proti COVID-19 je v celej spoločnosti stále otvorená, aktuálna téma,”uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko. 

 

Q1 2022 KĽÚČOVÉ ZISTENIA PRIESKUMU NA SLOVENSKU 

V nasledujúcom štvrťroku sa Slovensko môže tešiť na mimoriadne silný trh práce. Zamestnávatelia predpovedajú Čistý index trhu práce v hodnote +21 percentných bodov.  

 

POROVNANIE PODĽA ODVETVÍ A NAJŽIADANEJŠIE POZÍCIE  

 • V nasledujúcom štvrťroku plánujú slovenskí zamestnávatelia vo všetkých odvetviach zvyšovať počty pracovných síl. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zlepšili v 5 zo 7* odvetví a zhoršili v 2. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia nárast Indexu vo všetkých odvetviach*. 
 • Najsilnejšie a najslabšie odvetvia: Najlepšie vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie hlási odvetvie Bankovníctvo, financie, poistenie a nehnuteľnosti s Indexom +44 %. V porovnaní s minulým štvrťrokom tu Index narástol o 32 percentných bodov a v medziročnom porovnaní až o 43.  
 • Najslabšie náborové plány na 1. štvrťrok 2022 s Indexom +5 % hlásia zamestnávatelia v odvetví Primárna výroba. Uchádzačov o prácu v tomto odvetví však poteší nárast o 6 percentných bodov oproti minulému štvrťroku a o 9 percentných bodov v medziročnom porovnaní.

 

REGIONÁLNE POROVNANIE  

 • Na prvý štvrťrok 2022 hlásia zamestnávatelia vo všetkých regiónoch Slovenska zlepšenie náborového prostredia. Oproti minulému štvrťroku sa náborové plány zlepšili v 3 zo 4 regiónov a zhoršili len v 1. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku hlásia zamestnávatelia zlepšenie náborových plánov vo všetkých štyroch regiónoch, najvýraznejší medziročný nárast hlási Bratislava: + 50%.   
 • Najsilnejší a najslabší región: Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v Bratislave, Čistý index trhu práce tu dosahuje hodnotu +44 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové prostredie zlepšilo o 32 percentných bodov a v medziročnom porovnaní až o 50. Najslabšie je v tomto smere Západné Slovensko s Indexom +8 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom hlásia zamestnávatelia pokles Indexu o 4 percentné body, no v medziročnom porovnaní Index narástol o 6 percentných bodov.  

 

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI PODNIKOV  

 • Zamestnávatelia vo všetkých štyroch veľkostných kategóriách očakávajú v budúcom štvrťroku zvyšovanie počtu pracovných síl a zlepšenie náborových plánov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom aj v medziročnom porovnaní. 
 • Najoptimistickejší sú zamestnávatelia v malých podnikoch s 10 – 49 zamestnancami, kde Index dosahuje +23 %. Náborové prostredie sa tu zlepšilo o 9 percentných bodov v porovnaní s minulým štvrťrokom a o 25 percentných bodov v medziročnom porovnaní. 
 • Podobne priaznivú situáciu (+23 %) môžu v 1. štvrťroku 2022 očakávať uchádzači o zamestnanie vo veľkých podnikoch. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku tu Index tu narástol o 1 percentný bod a v medziročnom porovnaní dokonca o 24 percentných bodov. 
 • Najslabšie náborové plány na nasledujúci štvrťrok hlásia zamestnávatelia v podnikoch s menej než 10 zamestnancami. Index tu dosahuje 5 percentných bodov. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány sa zlepšili o 3 percentné body a v medziročnom porovnaní o 11 percentných bodov. 

Preskúmajte všetky dáta:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť