ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2023

  • 29 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 25 % predpokladá pokles a 38 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšných 8 % sa nevyjadrilo
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, pre prvý štvrťrok 2023 hodnotu +5 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+11 %) a najnižší na strednom Slovensku (-5 %).
  • Viac pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti financií a nehnuteľností s čistým indexom na úrovni +21 %, v IT (+11%) a v doprave, logistike a automotive (+10%)
  • Celosvetovo najsilnejšie náborové plány majú organizácie v Paname (+39 %), Kostarike (+35 %) a Kanade (+34 %); najslabšie v Maďarsku (-8 %),
  • Poľsku (-2 %) a Českej republike (+1 %).

Bratislava (17. január 2023) – Hoci Európa, a najmä krajiny susediace s Ukrajinou, pociťujú dôsledky energetickej krízy a rastu nákladov na podnikanie, slovenský trh práce ostáva relatívne stabilný. Ukazujú to výsledky pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov.

ManpowerGroup-Index-trhu-prace-Q1-2023

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +5%. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o pokles indexu o tri percentuálne body. Medziročne však index trhu práce poklesol až o dvanásť percentuálnych bodov.

Väčšia opatrnosť na pracovnom trhu je zjavná, no dôsledky súčasnej neistoty a obáv z globálnej recesie sa na Slovensku zatiaľ neprejavujú v takej miere ako v Maďarsku či Poľsku, kde viac zamestnávateľov plánuje prepúšťať ako prijímať nových ľudí.

Na globálnej úrovni vyzerajú vyhliadky optimistickejšie. Všetky odvetvia a sektory uvádzajú, že v prvom štvrťroku plánujú prijímať viac ľudí. Globálne dosahuje index trhu práce v prvom štvrťroku +23%. Zdá sa teda, že súčasné výzvy nezasahujú všetky krajiny rovnako, čo sa odráža na nerovnomernom hospodárskom raste naprieč krajinami aj v rámci rovnakého regiónu. Dôkazom je aj susedné Rakúsko, ktoré má najvyšší čistý index trhu práce spomedzi všetkých krajín Európy (+29%).

„Zamestnávatelia sú o čosi zdržanlivejší v plánoch rozširovania zamestnaneckých radov vzhľadom na výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

„Zároveň však stále vidíme silný dopyt po špecifických zručnostiach vrátane sektora financií, dopravy, logistiky a automotive či IT. V dôsledku vyšších životných nákladov a devalvácie miezd je pre zamestnávateľov ešte dôležitejšie sústrediť sa na to, aby dokázali prilákať a udržať si svojich ľudí,“ dodáva Z. Rumiz.

Hoci konkurencieschopná mzda je základným predpokladom pre prilákanie či udržanie si kvalitných ľudí, dáta ukazujú, že flexibilita, kariérny rozvoj a zmysluplná práca majú pre mnohých pracovníkov a pracovníčky hodnotu až 5 % mzdy. Firmy preto majú mnoho iných možností ako byť atraktívnejším zamestnávateľom.

MEOS_Q1_2023_graf_SK_03-1536x641

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti financií a nehnuteľností plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu +21 %). Oproti minulému kvartálu však ide o pokles o 16 percentuálnych bodov. Vysoký dopyt po zamestnancoch a zamestnankyniach si drží aj sektor dopravy, logistiky a automotive (+10%), ako aj sektor informačných technológií (+11%).

MEOS_Q1_2023_graf_SK_04-1-1536x441

REGIONÁLNE POROVNANIE

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch, s výnimkou stredného Slovenska, plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave s čistým indexom trhu práce +11%. Medziročne však ide o prepad o 33 percentuálnych bodov. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o pokles o štyri percentuálne body. Zamestnávatelia v iných častiach Slovenska sú ešte opatrnejší. Na strednom Slovensku je čistý index trhu záporný (-5%), na východnom +1% a na západnom Slovensku +9%.

MEOS_Q1_2023_graf_SK_02i-1536x584

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať stredne veľké a veľké firmy. U organizácií, ktoré zamestnávajú 50 až 249 ľudí, dosahuje čistý index trhu práce +7%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to pokles o 13 percentuálnych bodov. U firiem nad 250 zamestnancov došlo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom k poklesu o jeden percentuálny bod na súčasný čistý index trhu práce +7%.

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

  • Z regionálneho hľadiska majú v nasledujúcom štvrťroku najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Severnej Amerike (+31 %) a v Strednej a Južnej Amerike (+28 %).
  • Najoptimistickejšie sú organizácie v Paname (+39 %), Kostarike (+35 %) a Kanade (+34 %), najmenej optimistické v Maďarsku (-8 %), Poľsku (-2 %) a Českej republike (+1 %).
  • V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zlepšili v 12 krajinách a oblastiach a v 29 krajinách sa znížili.
  • Informačné technológie zostávajú najsilnejším odvetvím (+35 %), za nimi nasledujú organizácie v odvetví financií a nehnuteľností (+28 %) a energetiky a sieťových odvetví (+26 %).

*Ak nie je uvedené inak, všetky dáta sú sezónne očistené. Vzorec, s ktorým sa dáta očisťujú od sezónnych výkyvov sa z kvartálu na kvartál zdokonaľuje a s novým vzorcom sa prepočítavajú aj dáta za predchádzajúce kvartály, zohľadňujúc tak viac dát, ktoré máme k dispozícii.

Preskúmajte všetky dáta:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť