ManpowerGroup Index trhu práce Q2 2022

MEOS-2022-na-manpower.sk-6

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na Q2 2022 priaznivý trh práce

 • Podľa prieskumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey (NYSE: MAN) 11 % slovenských zamestnávateľov mieni v 2. štvrťroku 2022 zvyšovať počet pracovných síl.
 • Zlepšenie pracovných príležitostí v nasledujúcom štvrťroku očakáva 10 z 11 odvetví, hlavne odvetvia Bankovníctvo, financie, poistenie a nehnuteľnosti (+21 %), Stavebníctvo (+15 %)  IT, technológie, telekomunikácie, komunikácie a médiá (+13 %).   
 • Nárast počtu pracovných síl plánujú zamestnávatelia v 3 zo 4 regiónov, predovšetkým v Bratislave (+22 %).   
 • Majorita slovenských zamestnávateľov sa zaoberá postavením žien vo svojej organizácii a uplatňuje princíp rôznorodosti na pracovisku. Ide napríklad o platovú rovnosť alebo zvýšenie počtu žien na manažérskych pozíciách či na pozíciách, v ktorých tradične prevládajú muži. 
 • Z globálneho pohľadu zamestnávatelia v 33 zo 40 krajín a oblastí hlásia slabšie náborové plány v porovnaní s minulým štvrťrokom. 

  

BRATISLAVA (29. marca 2022) – V rámci prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce bola 513 zamestnávateľom na Slovensku položená otázka:„Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2022 (apríl, máj, jún) v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom (január, február, marec)?“ 32 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 23 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 37 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na druhý štvrťrok 2022 hodnotu +9 %. 

Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +11 %. V porovnaní s minulým štvrťrokom Index klesol o 5 percentných bodov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku narástol o 6 percentných bodov. 

„Z doplňujúceho výskumu týkajúceho sa postavenia žien vo firmách a uplatňovania politiky rôznorodosti na pracovisku vyplýva, že 81 slovenských zamestnávateľov sa touto témou aktívne zaoberá a 88 % si v tomto smere vytýčilo aspoň jeden  cieľ.  

Ide napríklad o  platovú rovnosť alebo zvýšenie počtu žien na manažérskych pozíciách, či na pozíciách, v ktorých tradične prevládajú muži. Slovenskí zamestnávatelia najčastejšie považujú za najlepší spôsob dosiahnutia týchto cieľov mentoring a koučing, flexibilitu alebo networking. 

Väčšina slovenských zamestnávateľov si v tomto smere stanovilo splnenie cieľov do 1 – 2 rokov a s ich napĺňaním prevažuje spokojnosť. Vo väčšine podnikov dbá na ich dodržiavanie zodpovedná osoba,“ uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko. 

 

Q2 2022 KĽÚČOVÉ ZISTENIA PRIESKUMU NA SLOVENSKU 

 • V nasledujúcom štvrťroku sa Slovensko môže tešiť na stabilný priaznivý trh práce. Zamestnávatelia predpovedajú Čistý index trhu práce v hodnote +11 percentných bodov.  
 • V porovnaní s Q1 2022 ide o pokles náborových aktivít o -5 percentných bodov, ale nárast o +6 percentných bodov v medziročnom porovnaní. 
 • Na 2. štvrťrok 2022 sa nárast počtu pracovných síl očakáva v 10 z 11 slovenských odvetví. V jednom z nich zamestnávatelia plánujú pokles počtu pracovných síl. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zhoršili vo všetkých odvetviach, no v medziročnom porovnaní sa Index zlepšil v 6 zo 7 odvetví.

 

POROVNANIE PODĽA ODVETVÍ A NAJŽIADANEJŠIE POZÍCIE   

 • Najsilnejšie a najslabšie odvetvia: Najlepšie vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie na obdobie apríl-jún 2022 hlási odvetvie Bankovníctvo, financie, poistenie a nehnuteľnosti s Indexom 21. V porovnaní s minulým štvrťrokom tu Index klesol o 23 percentných bodov a v medziročnom porovnaní narástol o 10 percentných bodov. Najslabšiu predpoveď na Q2 2022 hlásia zamestnávatelia v odvetví Neziskové organizácie s Indexom -20. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku je Index o 30 percentných bodov nižší, údaje z medziročného porovnania zatiaľ nie sú dostupné  z dôvodu aktualizácie odvetví.
 • Slabšiu predpoveď hlásia aj zamestnávatelia v odvetví Spracovateľský priemysel s Indexom 4. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je tu Index o 3 percentné body nižší a v medziročnom porovnaní narástol o 5 percentných bodov. 

 

REGIONÁLNE POROVNANIE 

 • Zamestnávatelia v 3 zo 4 slovenských regiónov hlásia na nasledujúci štvrťrok priaznivé náborové plány, no v 1 z nich očakávajú ich pokles. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index zhoršil vo všetkých 4 regiónoch a v medziročnom porovnaní sa zlepšil v dvoch, pričom v jednom zostáva nezmenený. 
 • Najsilnejšie a najslabšie regióny: Najlepšie vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie hlásia zamestnávatelia v Bratislave, kde Index dosahuje hodnotu 22. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku náborové plány v Bratislave oslabli o 22 percentných bodov a v medziročnom porovnaní sa zlepšili o 15. Zamestnávatelia na Strednom Slovensku hlásia na nasledujúci štvrťrok najmenej priaznivé vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie s Indexom -1. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa tu náborové vyhliadky zhoršili o 8 percentných bodov a v medziročnom porovnaní oslabli o 3 percentné body. 

 

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI PODNIKOV   

 • Na 2. štvrťrok 2022 zamestnávatelia v 3 zo 4 veľkostných kategórií podnikov na Slovensku plánujú nárast počtu pracovných síl a v 1 ich pokles.  
 • Oproti minulému štvrťroku sa uchádzači o prácu vo všetkých veľkostných kategóriách podnikov na Slovensku môžu pripraviť na pokles Indexu.  
 • V medziročnom porovnaní sa však náborové plány zlepšili v 3 zo 4 veľkostných kategórií  a v 1 sa zhoršili. 
 • Zamestnávatelia vo veľkých podnikoch s viac než 250 zamestnancami plánujú naberať najviac zamestnancov, Index tu dosahuje hodnotu 22. V porovnaní s Q1  2022, tu Index klesol o 1 percentný bod a v medziročnom porovnaní narástol o 12 percentných bodov. Zamestnávatelia v podnikoch s menej než 10 zamestnancami majú na obdobie apríl – jún 2022 najslabší náborový optimizmus (-3%). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa tu Index zhoršil o 7 a v medziročnom porovnaní oslabol o 5 percentných bodov. 

 

GLOBÁLNY POHĽAD – SILNÉ NÁBOROVÉ PLÁNY AJ V Q2 2022 

 • Zamestnávatelia po celom svete naďalej plánujú nárast počtu pracovných síl, ale v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sú ich očakávania nižšie. 
 • Z prieskumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey (NYSE: MAN) vyplýva, že 33 zo 40 krajín hlási oproti minulému štvrťroku slabší Index. 
 • Najsilnejšie náborové plány na nasledujúce 3 mesiace hlási Brazília (+40 %), Švédsko (+38 %), India (+38 %), Mexiko (+38 %) a Kolumbia (+38 %). Najslabšie náborové plány majú zamestnávatelia v Grécku (-2 %), Poľsku (+5 %), Japonsku (+6 %), na Taiwane (+7 %) a v Rumunsku (+7 %). 
 • V medziročnom porovnaní sa Index zlepšil v 36 krajinách a zhoršil v 4 (Taiwan, Grécko, Rumunsko a Poľsko). 

 

Preskúmajte všetky dáta:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť