ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2022

  •  29 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 22 % predpokladá pokles a 41 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšných 8 % sa nevyjadrilo
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, pre štvrtý štvrťrok 2022 hodnotu +9 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+15 %) a najnižší na strednom Slovensku (-1 %).
  • Viac pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti bankovníctva, financií, poistenia a nehnuteľností s čistým indexom na úrovni +37 % a v stavebníctve (+24 %).
  • Globálne majú zamestnávatelia pozitívne plány náboru na 39 zo 41 trhov s celkovým čistým indexom trhu práce +30 %.

Bratislava (20. septembra 2022) – Slovenské firmy plánujú aj v najbližšom štvrťroku prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Podľa najnovšieho prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonanom na vzorke 510 zamestnávateľov, dosahuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, úroveň +9 %.

Oproti väčšine krajín Európskej Únie však v krajinách susediacich s Ukrajinou, a najmä v krajinách V4, cítiť aj na pracovnom trhu väčšiu opatrnosť. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o pokles indexu o dva percentuálne body. Medziročne index trhu práce poklesol o dva percentuálne body. Zároveň firmy naďalej súperia o kvalifikovaných ľudí a čelia pretrvávajúcim problémom s obsadzovaním mnohých pracovných pozícií.

Globálne výsledky ukazujú nerovnomerný hospodársky rast naprieč krajinami, pričom trhy reagujú rozdielne na neistotu a dopady spojené s vojnou na Ukrajine, rastúcou infláciou a vyššími životnými nákladmi.

Napriek tomu zostáva dopyt po pracovníkoch a pracovníčkach rekordne vysoký, keď zamestnávatelia v 39 zo 41 krajín sveta plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať a celkový čistý index trhu práce dosahuje úroveň +30 %.

„Napriek zložitej ekonomickej a geopolitickej situácii plánujú slovenské firmy posilňovať rady svojich zamestnancov. Zamestnávatelia sa naďalej zameriavajú na získavanie a udržanie najlepších ľudí a talentov, keďže konkurencia o zamestnancov a zamestnankyne je aj vyše dva roky po začiatku pandémie tvrdá,“ uviedla Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Zároveň je pre firmy kľúčové pracovať na rozvíjaní talentov a schopností tých ľudí, ktorých už zamestnávajú. Menej sa kladie dôraz na to, aby ľudia už ovládali všetky potrebné zručnosti. Dôležitejšie je, aby boli schopní tieto zručnosti po tréningu nadobudnúť a postupne zvyšovať svoju kvalifikáciu.

„Najväčší dopyt je po ľuďoch s technologickými zručnosťami. Zamestnávatelia v oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva tiež súťažia o kvalifikovaných pracovníkov a pracovníčky na obsadenie žiadaných pozícií,“ dodáva Zuzana Rumiz.

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti bankovníctva plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu 37 %). Oproti minulému kvartálu ide o výrazný nárast až o 32 percentuálnych bodov. Dlhodobo vysoký dopyt po zamestnancoch a zamestnankyniach má aj sektor stavebníctva (24%) a IT, technológií, telekomunikácií, komunikácie a médií (18%).

REGIONÁLNE POROVNANIE

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch, s výnimkou stredného Slovenska, plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem plánuje nábor nových ľudí v Bratislave s čistým indexom trhu práce 15%. Medziročne je to o tri percentuálne body viac, no v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o pokles o štyri percentuálne body. Zamestnávatelia na východnom a západnom Slovensku sú v plánoch náboru o niečo menej optimistickí ako pred rokom.

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať stredne veľké firmy, ktoré zamestnávajú 50 až 249 ľudí, u ktorých čistý index trhu práce dosahuje 20 %. V porovnaní s vyhliadkami pred rokom ide o nárast o 8 percentuálnych bodov. Oproti predchádzajúcemu kvartálu je to nárast o 11 percentuálnych bodov.

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE
  • Najsilnejšie vyhliadky náboru sú v Brazílii (+56 %), Indii (+54 %) a Kostarike (+52 %); najslabšie v Maďarsku (-5 %), Grécku (-3 %) a Poľsku (+1 %).
  • Najväčší dopyt po zamestnávaní je v oblasti informačných technológií (IT)
  • Najoptimistickejšie vyhliadky hlásia organizácie v odvetví IT (+42 %); tesne za nimi nasledujú organizácie v oblasti bankovníctva, nehnuteľností a poisťovníctva (+37 %).
  • Najsilnejšie plány náboru na nasledujúci štvrťrok sú v regióne Ázia a Tichomorie (+40 %) a v Južnej a Strednej Amerike (+39 %), pričom najväčšie očakávania v oblasti zamestnávania v jednotlivých krajinách sú v Brazílii (56 %), Indii (54 %) a Kostarike (52 %)
  • Zamestnávatelia v Európe, na Blízkom východe a v Afrike (EMEA) hlásia stabilné očakávania náboru (21 %), v krajinách v blízkosti Ukrajiny hlásia zamestnávatelia oproti minulému štvrťroku pokles až o 17 % .

*Ak nie je uvedené inak, všetky dáta sú sezónne očistené. Vzorec, s ktorým sa dáta očisťujú od sezónnych výkyvov sa z kvartálu na kvartál zdokonaľuje a s novým vzorcom sa prepočítavajú aj dáta za predchádzajúce kvartály, zohľadňujúc tak viac dát, ktoré máme k dispozícii.

 

Preskúmajte všetky dáta:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť