Nová budúcnosť práce

Spoločnosť ManpowerGroup vydáva štúdiu „Nová budúcnosť práce“ založenej na prieskume ManpowerGroup, ktorého sa zúčastnilo 13 000 manažérov firiem a organizácií a 8 000 zamestnancov z ôsmich krajín. Štúdia identifikuje 14 kľúčových trendov, ktoré formujú budúcnosť práce a ovplyvňujú dnešných zamestnávateľov a ich zamestnancov.

MPG_man_vr_goggles_CMYK-2048x1080

Patria k nim demografické zmeny, individuálny výber, využívanie technológií a faktory konkurencieschopnosti. Prieskum vyhodnocuje vplyv viacerých nových faktorov, ako sú generačná zmena v pracovných očakávaniach, klesajúci význam vysokoškolského vzdelania pre uchádzačov o zamestnanie, rastúca nerovnosť, ktorej čelia ženy v práci, pokračujúci rozvoj hybridnej práce a zmierňovanie rizík v neustále sa meniacej globálnej ekonomike. Štúdia obsahuje aj odporúčania, ako môžu zamestnávatelia v týchto nových časoch prilákať a udržať si talenty.

Trh práce sa dnes nachádza v oku hospodárskeho hurikánu. Aj keď ekonomika smeruje k miernemu rastu, dopyt po špecifických zručnostiach je silný a talentov je stále málo. Zamestnávatelia budú naďalej hľadať spôsoby, ako získať správnu kombináciu ľudí, technológií a zručností, aby sa vyrovnali s budúcou hospodárskou neistotou. Preto sme sa opýtali zamestnancov a zamestnávateľov na celom svete, ako sa mení spôsob ich práce a spolupráce, akým novým výzvam čelia v pracovnom prostredí, a ako sa prispôsobujú meniacemu sa svetu práce.

Ako globálne spoločenstvo čelíme niekoľkým veľkým výzvam – riešeniu klimatických zmien, preklenutiu nedostatku ľudí so správnymi zručnosťami a využitiu skrytého potenciálu. Áno, zamestnanci sa zameriavajú na úspech a kariérny postup, ale záleží im aj na ochrane klímy, rovnosti, rozmanitosti a rovnakých príležitostiach pre všetkých. Náš svet sa zlepšuje, ale musíme naďalej cieľavedome spolupracovať, aby sme prekonali problém rozdeleného sveta, urýchlili ľudský pokrok a znížili nerovnosť. Vybavenie ľudí zručnosťami, ktoré rozšíria možnosti technológií a vytvoria budúcnosť práce, ktorá sa bude približovať tomu, čo ľudia chcú, je spôsob, ako vybudovať cestu pre všetkých a zvýšiť prosperitu mnohých, nie niekoľkých.

 „V posledných rokoch sme počuli veľa obáv z toho, že roboty nám vezmú prácu. Videli sme však, že technológie môžu posilniť zručnosti ľudí. Veríme, že nastupuje nová éra budúcnosti práce – čas, keď ľudia budú využívať technológie a digitálne nástroje na zlepšenie ľudských zručností, produktivity a vytvorenie zmysluplnejšieho života,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

„Na to, aby tento pokrok pokračoval, musíme cieľavedome podporovať rozvoj ľudí, spolupracovať na odstraňovaní rozdielov a znižovaní nerovností. Pokrok pre všetkých a prosperitu pre väčšinu, nie pre menšinu, dosiahneme tým, že ľudí vybavíme zručnosťami na lepšie využívanie technológií a vytvoríme budúcnosť práce, ktorá bude viac zodpovedať tomu, čo ľudia chcú,“ dodala Z. Rumiz.

KĽÚČOVÉ ZISTENIA: Kvôli rastúcemu nedostatku talentov, je ešte náročnejšie získať a udržať si talenty všetkých generácií. Výskum ukázal nasledovné:

  • Zmysel a rovnováha sú dôležité: do roku 2025 bude generácia Z tvoriť 27 % pracovnej sily. 88 % zamestnancov generácie Z tvrdí, že pandémia ovplyvnila to, čo očakávajú od svojej práce, v porovnaní so 65 % zamestnancov nad 55 rokov.
  • Je na čase prelomiť papierový strop: v roku 2022 75 % spoločností na celom svete zápasilo s nedostatkom talentov. Čoraz viac zamestnávateľov v snahe rozšíriť okruh svojich talentov znižuje alebo ruší požiadavky na vysokoškolské vzdelanie a namiesto toho sa zameriava na zručnosti získané na základe predchádzajúcich pracovných a životných skúseností.
  • Nezanedbávajte starších zamestnancov a zvýšte ich účasť na trhu práce: len 19 % manažérov aktívne vyhľadáva zamestnancov v dôchodkovom veku.
  • Práca na diaľku/hybridná práca podporuje rovnováhu, ale môže ovplyvniť kariérny postup – najmä u žien: viac žien tvrdí, že pri práci na diaľku majú menej príležitostí stretnúť sa s vedúcimi pracovníkmi (37 %), učiť sa od ostatných (31 %), stať sa kandidátkou na povýšenie (29 %), zúčastňovať sa na brainstormingu (27 %) a spolupracovať (26 %).
  • Ženy sú viac motivované vrátiť sa do kancelárie ako muži: 41 % žien uvádza ako faktory, ktoré ich motivujú k návratu do kancelárie, sociálny kontakt a vzťahy, jasné oddelenie práce od domácnosti, efektívnejšiu spoluprácu, väčšie pohodlie pri vykonávaní práce a lepšiu schopnosť sústrediť sa.
  • Zvyšujte kvalifikáciu zamestnancov alebo sa budú vzdelávať sami: 57 % zamestnancov sa už vzdeláva mimo zamestnania, pretože firemné vzdelávacie programy im neposkytujú relevantné zručnosti, neposúvajú ich kariérny rast a nepomáhajú im udržať si konkurencieschopnosť na trhu.
  • Po pandémii ľudia hľadajú v práci ľudskejší prístup: Dôležité už nie je len odvádzať svoju prácu. Ľudia uvádzajú, že schopnosť spolupracovať (83 %), riešiť problémy (82 %) a byť dôveryhodný (82 %) sú dôležitejšie ako vysoká produktivita (76 %).
  • Ľudia by radšej odišli: 64 % zamestnancov by zvažovalo inú prácu, ak by sa museli vrátiť do kancelárie na plný úväzok, a každý tretí by v najbližšom mesiaci prijal inú prácu, ak by ponúkala lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
  • Zamestnávatelia a zamestnanci sa domnievajú, že osobný brainstorming je lepší: Viac ako 80 % zamestnancov a zamestnávateľov je presvedčených, že spolupráca tvárou v tvár prináša najviac kreatívnych nápadov a podporuje vzťahy na pracovisku.

Viac informácií o prieskume Nová budúcnosť práce: trendy v roku 2023

Prieskum sa uskutočnil v období od 1. do 25. novembra 2022 medzi celkovo 8 016 zamestnancami alebo osobami, ktoré si aktívne hľadajú prácu, v ôsmich krajinách a regiónoch: v USA, Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Nórsku. Okrem toho spoločnosť ManpowerGroup uskutočnila prieskum medzi 13 707 osobami s rozhodovacími právomocami v oblasti náboru na týchto trhoch.

Stiahnite si tlačovú správu a prezentáciu:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť