Štúdia ManpowerGroup o postkovidovej diverzite a inklúzii na európskych pracoviskách

Pohľad poza Dúhové vlajky: Aká je realita?

Štúdia spoločnosti ManpowerGroup o postkovidovej diverzite a inklúzii na európskych pracoviskách

 Copy-of-studia-Diverzita-a-inkluzia-2

“Coming out” na pracovisku zvyšuje produktivitu:
62% LGBTQI+ ľudí uviedlo, že sú lojálnejší a kreatívnejší po tom, čo oznámili svoju identitu kolegom
  • Diverzita (rozmanitosť), benefit pre všetkých zamestnancov: 8 z 10 Európanov si myslí, že inkluzívne pracovné prostredie podporuje inovatívnosť a lepšie pracovné výsledky
  • 1 z 3 uchádzačov o prácu si vyberá medzi pracovnými ponukami aj na základe toho, aká je inkluzívna politika zamestnávateľa
  • Až 38% LGBTQI+ zamestnancov vníma prácu na diaľku ako prekážku v uskutočnení ich “coming out” (prihlásenia sa k svojej sexuálnej identite) v práci

 

Bratislava, 26. júl 2021. Len pred pár týždňami skončil Pride Month. Nastal ten správny čas analyzovať pravú realitu, ktorú zažívajú LGBTQI+ ľudia na pracoviskách:  6 z 10 LGBTQI+ zamestnancov, ktorí sa prihlásili k svojej identite na pracovisku uviedlo, že cíti väčší záväzok voči svojmu zamestnávateľovi a celkovej produktivite spoločnosti, v ktorej pracujú. Pre 8 z 10 Európanov, je prostredie podporujúce inklúziu a diverzitu vynikajúcim zázemím pre nové kreatívne inšpirácie a inovátorstvo, najmä v postkovidovom období. Napokon, štúdia ukázala, že 1 z 3 uchádzačov o prácu v Európe si vyberá medzi pracovnými ponukami s prihliadnutím na to, akú má zamestnávateľ politiku v oblasti inklúzie a diverzity. Tieto tri závery sú len časťou výsledkov, ktoré prináša štúdia ManpowerGroup sústreďujúca sa na tému  inklúzie LGBTQI+ ľudí na pracoviskách v postkovidovej Európe. Zozbierali sme takmer 4.800 odpovedí od respondentov zo 14 krajín (Česká republika, Grécko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a Turecko).

 

Odpovede respondentov symbolizujú jasný odkaz zamestnávateľom 21. storočia: v tomto citlivom období Nedostatku talentov (68% zamestnávateľov na Slovensku uvádza, že má ťažkosti s obsadením svojich pracovných miest) je otvorená inkluzívna politika firiem kľúčová pre pritiahnutie tých najlepších talentov, a to najmä v postkovidovej Európe.

 

“Uskutočnili sme štúdiu, ktorá je vysoko relevantná a aktuálna”, uvádza Vicenç Álvaro, marketingový riaditeľ ManpowerGroup pre Južnú Európu. “Inklúzia a diverzita na pracovisku  musia byť imanentnou súčasťou organizácií, ktoré v konkurencii ostatných chcú prilákať tie najlepšie talenty. Materiál odráža európsku realitu, a tá si vyžaduje nepretržitú pozornosť, počnúc firmami a ich lídrami až po inštitúcie a odborníkov. Pride Month skončil, teraz je čas volať po dlhodobej stratégii, ktorá nahradí jednorazové aktivity”.

 

Práca na diaľku a hybridné modely práce sú najrozšírenejším trendom v období pandémie a majú tendenciu pokračovať aj po odoznení pandémie. Analýza ManpowerGroup potvrdzuje, že nové pracovné modely ovplyvňujú mieru začlenenia zamestnancov na pracovisku nielen vo všeobecnosti, ale najmä u ľudí LGBTQI+. Preto takmer polovica respondentov (47,8%) tvrdí, že v rôznej miere zažila väčšie začlenenie do spoločnosti. Zdá sa však, že prihlásenie sa k svojej identite v rámci týchto nových modelov práce nebude pre LGBTQI+ ľudí také jednoduché: 39% respondentov si myslí, že bude ťažšie otvorene priznať svoju sexuálnu orientáciu alebo príslušnosť k pohlaviu, ak pracujú na diaľku, alebo uplatňujú hybridný model práce.

 

Otvorenosť na pracovisku

Pri spätnom prechádzaní dát je markantné, že niektoré údaje sú zvlášť výrazné a vyžadujú si pozornosť firiem. Iba 6 z 10 LGBTQI+ ľudí (57%) nepociťuje diskomfort pri zdieľaní tohto aspektu života so svojimi kolegami. 44% LGBTQI+ respondentov (a 34% z celkového počtu účastníkov) považuje za vhodné utajiť tieto informácie počas výberového procesu.  Okrem toho 33,7% LGBTQI+ uchádzačov o prácu úmyselne zatajuje svoju sexuálnu orientáciu, čo je čiastočne motivované skutočnosťou, že 20% z nich tvrdí, že boli z týchto dôvodov diskriminovaní v minulosti.

 

Tak ako i v iných podobných výskumných projektoch, aj v našej štúdii patrí najväčšia vizibilita mužom – gejom (49%), nasledujú transrodoví ľudia (47%) a lesbické ženy (42%). Štúdia ManpowerGroup zobrazuje realitu, ktorou sa treba zaoberať: čím je ich pozícia v rámci organizácie vyššia, tým viac sú naklonení odhaleniu svojej LGBTQI+ identity v rámci pracoviska. Štúdia ukázala, že 58.5% zastáva riaditeľské pozície, 58.16% z nich sú manažéri a 57.43% pôsobí v strednom manažmente. Stážisti (37.5%) a radoví zamestnanci (43.6%) sú v tomto rebríčku umiestnení nižšie. 45% respondentov považuje svoju firmu za tolerantnú alebo veľmi tolerantnú voči LGBTQI+ ľuďom, hoci 55% respondentov uvádza, že ich LGBTQI+ identita ovplyvňuje ich kariérne príležitosti, a tiež, že znižuje ich šance na povýšenie (20.7% respondentov).

 

Všetko, čo ešte treba urobiť

Do polovice roku 2021 bolo iba pre 58% LGBTQI+ ľudí relatívne komfortné zdieľať tento aspekt svojho osobného života na pracovisku. 23,3% z celkovej populácie tvrdí, že sa stalo obeťou nepríjemných komentárov na základe ich pohlavia alebo sexuálnej orientácie (toto číslo stúpa na 35% pre LGBTQI+ ľudí). 53% respondentov uvádza, že na pracovisku zaznamenali nevhodné alebo hrubé vyjadrovanie voči LGBTQI+ ľuďom. (Toto percento stúpa na 59% u LGBTQI+ ľudí.) Znepokojujúci je fakt, že vo viac ako polovici prípadov (56%) použil nevhodný jazyk zamestnanec v riadiacej alebo manažérskej pozícii.

„Je potrebné dať hlas týmto svedectvám, ktoré nám pripomínajú, že nás čaká ešte veľa práce,” pokračuje Vicenç Álvaro. „Postkovidová Európa, ktorú budujeme, si musí byť vedomá situácie LGBTQI+ ľudí a v širšom zmysle všetkých zamestnancov, aby sme boli schopní zabrániť zlým praktikám a penalizovať ich, aby sme zlé praktiky vedeli rýchlo identifikovať a implementovať riešenia, a nakoniec, aby sme dosiahli úspešný výsledok v dovŕšení jedného z piatich cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja: úplné začlenenie a rovnosť na pracovisku.

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca personálne riešenia, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tak umožňuje svojim klientom získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyselných odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov prináša významné hodnoty pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. Pravidelne získavame ocenenia v širokom spektre oblastí: ako najlepšie miesto pre prácu pre ženy, za aktivity v oblasti inklúzie, rodovej rovnosti a poskytovania rovnocenných príležitostí pre hendikepovaných ľudí. V roku 2021 bola spoločnosť ManpowerGroup už po dvanásty krát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností, čo je potvrdením stabilnej pozície ManpowerGroup ako celosvetovo preferovanej značky pre získavanie talentov. www.manpowergroup.com

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť