Zamestnávatelia na východe krajiny plánujú rekordné nábory

 

pozvánka ManpowerGroup Index trhu práce Q22024 (1)

 • 32% slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 17% predpokladá pokles a 46% neočakáva žiadnu zmenu, zvyšní sa nevyjadrili
 • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy, pre prvý štvrťrok 2024 hodnotu +17 %.
 • Najvyšší čistý index práce je na východe (+19 %), v Bratislave a na západnom Slovensku zhodne +16% a najnižší na strednom Slovensku (+4 %).
 • Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú firmy v sektore dopravy, logistiky a automotive (+27%) komunikačných služieb (+20) a IT (+19%)
 • Celosvetovo majú najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Indii (37 %), Holandsku (37 %), Kostarike (35 %) a USA (35 %), zatiaľ čo najslabšie vyhliadky sú v Maďarsku (10 %), Japonsku (10 %), Českej republike (8 %) a Argentíne (2 %).

Bratislava (14. december 2023) – Slovenské firmy plánujú začiatkom roka 2024 silné nábory, pričom na východe Slovenska prekonávajú náborové plány zamestnávateľov mnohoročné rekordy. Ukazujú to výsledky pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov.

Zamestnávatelia v susednej Českej republike a Maďarsku patria k najmenej optimistickým a sú na chvoste aktuálneho celosvetového rebríčka.

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +17%. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to nárast o dva percentuálne body, medziročne nárast o 11 percentuálnych bodov.

MEOS_Q1_2024_Slovakia-SK_GRAF01 (1)

Globálne je čistý index trhu práce na prvý štvrťrok 2024 +26%, čo je o 3 percentuálne bod viac ako pred rokom a o 4 percentuálne body menej ako v minulom štvrťroku.

"Zamestnávatelia v Európe sú z celosvetového pohľadu stále najopatrnejší a očakávajú miernejšie nábory ako podniky v iných častiach sveta. Na Slovensku však patria náborové plány zamestnávateľov na nasledujúci štvrťrok k najvyšším, aké sme zaznamenali za niekoľko rokov. Vyššie boli len v prvom kvartáli roku 2022“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

"Keďže spoločnosti pokračujú v transformácii svojich obchodných modelov, mnohé z nich sa sústredia na udržanie talentov, ktoré majú, a zároveň sa snažia nájsť ľudí s novými zručnosťami, ktoré potrebujú. Náš prieskum tiež ukázal, že spoločnosti sú ochotné ponúkať flexibilnú formu práce, pretože si uvedomujú, že im to poskytuje konkurenčnú výhodu pri získavaní a udržiavaní pracovníčok a pracovníkov. Vzhľadom na to, že zavádzanie umelej inteligencie naberá na intenzite, zamestnávatelia sa zameriavajú tiež na zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov, aby tak maximalizovali potenciálny nárast produktivity," konštatuje Z. Rumiz.

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti dopravy, logistiky a automotive, plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu práce +27%). V porovnaní s minulým štvrťrokom je to nárast až o 16 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 17 percentuálnych bodov.

Výraznejšie nábory plánujú aj spoločnosti v sektore komunikačných služieb (+20%), ktorý medziročne narástol o 35 percentuálnych bodov.

MEOS_Q1_2024_Slovakia-SK_GRAF04 (1)

REGIONÁLNE POROVNANIE

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch Slovenska plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najsilnejšie nábory očakávajú zamestnávatelia na východnom Slovensku, kde čistý index trhu práce dosahuje +19%, čo je najvyššia hodnota za viac ako desaťročie realizácie prieskumu ManpowerGroup Slovensko. Medzikvartálne je to zlepšenie o 8 percentuálnych bodov a medziročne o 16 percentuálnych bodov.

V Bratislave a na západnom Slovensku dosahuje čistý index trhu práce zhodne +16%. Najslabšie nábory plánujú spoločnosti na strednom Slovensku (+4%), kde čistý index trhu práce medzikvartálne klesol o 7 percentuálnych bodov a medziročne narástol o 8 percentuálnych bodov.

MEOS_Q1_2024_Slovakia-SK_GRAF02 (3)

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať veľké firmy, ktoré zamestnávajú nad 5000 zamestnancov s čistým indexom trhu práce + 26%. Za nimi nasledujú firmy, ktoré zamestnávajú od 50 do 249 zamestnancov (+24%), firmy veľkosti 10-49 zamestnancov a 250-999 zamestnancov dosahujú zhodný čistý index trhu práce +16. Firmy veľkosti od 1000 do 4999 zamestnancov sú v plánoch náboru najopatrnejšie (+5%).

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

 • Celosvetovo čistý index trhu práce medzikvartálne klesol o 4 percentuálne body, medziročne sa však o 3 percentuálne body zvýšil.
 • Najsilnejšie náborové plány majú zamestnávatelia v Severnej Amerike (34 %), nasleduje Ázia a Tichomorie (30 %), Južná a Stredná Amerika (28 %) a Európa, Blízky východ a Afrika (23 %)
 • Celosvetovo majú najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Indii (37 %), Holandsku (37 %), Kostarike (35 %) a USA (35 %), zatiaľ čo najslabšie vyhliadky sú v Maďarsku (10 %), Japonsku (10 %), Českej republike (8 %) a Argentíne (2 %).
 • Celosvetovo najsilnejšie náborové vyhliadky má odvetvie informačných technológií (36 %), nasleduje sektor financií a nehnuteľností (34 %), komunikačné služby (31 %), zdravotníctvo a farmácia a ťažký a spracovateľský priemysel (obe 28 %).

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE ZAMESTNANCOV JE NEVYHNUTNOSŤOU

 • Až 79% slovenských zamestnávateľov sa v prieskume ManpowerGroup vyjadrilo, že čelia ťažkostiam pri hľadaní zamestnancov s potrebnými zručnosťami, pričom štvrtina zamestnávateľov čelí výrazným ťažkostiam.
 • V snahe prilákať a udržať si potrebných zamestnancov aj slovenskí zamestnávatelia ponúkajú väčšiu flexibilitu práce (45 %), no je to nižšie percento zamestnávateľov ako celosvetovo (65%). Zamestnávatelia sú tiež nútení zvyšovať mzdy (29%) a ponúkať nástupné bonusy (23%).
 • Medzi päť najžiadanejších zručností patria inžinierske zručnosti, IT, výrobné zručnosti, obchodné a marketingové zručnosti a HR zručnosti.
 • Pri otázke týkajúcej sa umelej inteligencie (AI) zamestnávatelia uvádzajú ako hlavné výzvy na plné využitie tejto technológie školenie zamestnancov, hľadanie kvalifikovaných ľudí a nové vymedzenie úloh
 • Keďže spoločnosti zavádzajú udržateľnejšie postupy, zamestnávatelia odhadujú, že najmenej 54 % všetkých technických zručností sa bude musieť vyvíjať, aby držali krok s prechodom na ekologickejšie riešenia.

*Ak nie je uvedené inak, všetky dáta sú sezónne očistené. Vzorec, s ktorým sa dáta očisťujú od sezónnych výkyvov sa z kvartálu na kvartál zdokonaľuje a s novým vzorcom sa prepočítavajú aj dáta za predchádzajúce kvartály, zohľadňujúc tak viac dát, ktoré máme k dispozícii

 

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (5)

Copy of TLAČOVÁ SPRÁVA (3)

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť