• banner 1980x250 bez textu
 • banner 1980x250 bez textu
 • Viac než 65 rokov pomáhame ľuďom začať novú kariéru
 • V Manpower hovoríte s ľuďmi, ktorí sa o Vás zaujímajú

Naše společnost ManpowerGroup Inc., spolu s našimi dceřinými společnostmi a pobočkami uvedenými  zde („ManpowerGroup“), respektuje vaše obavy ohledně soukromí. Tyto Globální zásady na ochranu soukromí se vztahují na (1) naše uchazeče o práci, (2) naše partnery, což jsou lidé, kterým poskytujeme práci nebo přidělujeme úkoly u našich klientů, nebo jedinci, kterým poskytujeme služby související se změnou povolání, (3) uživatelé webových stránek a aplikací uvedených zde („Sites“) a (4) představitelé našich klientů a dodavatelů. Tyto Zásady se nevztahují na zaměstnance v našem ústředí a jednotlivých zemích, což jsou jedinci zaměstnaní společností ManpowerGroup, kteří pracují přímo pro společnost ManpowerGroup a ne přímo s klientem společnosti ManpowerGroup.

Tyto Zásady popisují typy osobních informací, které shromažďujeme, způsob, jakým je používáme, s kým je sdílíme a práva a volby dostupné jedincům ohledně našeho použití jejich informací. Také zde popisujeme opatření, která přijímáme pro ochranu těchto informací, a jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů týkajících se soukromí a využít svá práva. Naše postupy týkající se soukromí se mohou lišit v různých zemích, ve kterých působíme, aby zohledňovaly místní postupy a právní požadavky. Určité informace pro konkrétní země můžete zobrazit kliknutím zde.

Kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů se přesunete na uvedenou sekci:


Informace, které shromažďujeme

Vaše osobní informace shromažďujeme různými způsoby, například přes naše Webové stránky a kanály sociálních médií, na našich akcích, telefonicky a faxem, přes pracovní přihlášky, v rámci našeho osobního náboru a v rámci našich interakcí s klienty a dodavateli. Můžeme shromažďovat následující typy osobních informací (v souladu s místními zákony):

 • kontaktní informace (např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • uživatelské jméno a heslo při registraci na našich Webových stránkách;
 • platební informace (např. číslo platební karty, datum vypršení platnosti, autorizační číslo nebo bezpečnostní kód);
 • údaje geografické polohy ve spojení s určitými funkcemi na našich Webových stránkách, jako je mobilní aplikace Manpower Jobs;
 • informace, které uvedete o přátelích nebo jiných osobách, které chcete, abychom kontaktovali; a
 • jiné informace, které nám poskytnete, např. v dotaznících nebo pomocí funkce „Kontaktujte nás“ na našich Webových stránkách.

Pokud jste naším partnerem nebo uchazečem o práci a hlásíte se na pracovní pozici nebo jste vytvořili účet, abyste se přihlásili na pracovní pozici, můžeme shromažďovat následující typy osobních informací (v souladu s místními zákony):

 • historie zaměstnání a vzdělání;
 • jazykové schopnosti a jiné dovednosti související s prací;
 • číslo sociálního pojištění, národní identifikátor nebo jiné identifikační číslo vydávané státem;
 • datum narození;
 • pohlaví;
 • informace bankovního účtu;
 • stav občanství a pracovního povolení;
 • informace týkající se postižení a zdravotního stavu;
 • výsledky testů na drogy, výpisy z trestního rejstříku a jiná ověření;
 • informace o finančních dávkách;
 • informace související s daněmi;
 • informace poskytované referenčními zdroji; a
 • informace obsažené ve vašem resumé nebo CV, informace, které poskytnete ohledně vašich kariérních zájmů a jiné informace o vašich kvalifikacích pro zaměstnání.

Dále můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete o jiných osobách, např. informace o nouzových kontaktech.

Informace shromažďované automaticky

Když navštívíte naše Webové stránky, můžeme určité informace shromažďovat automaticky, např. pomocí souborů cookies, webových majáků a logů webových serverů. Informace, které můžeme tímto způsobem shromažďovat, zahrnují IP adresu, jedinečný identifikátor zařízení, charakteristiku prohlížeče, charakteristiku zařízení, operační systém, předvolby jazyka, odkazující adresy URL, informace o úkonech provedených na našich Webových stránkách, data a časy návštěv našich Webových stránek a jiné statistiky používání. „Cookie“ je soubor, který webové stránky odesílají do návštěvníkova počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu a který jedinečně identifikuje prohlížeč návštěvníka nebo ukládá informace či nastavení v prohlížeči. „Webový maják“, také označovaný jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF, spojuje webové stránky s webovými servery a jejich soubory cookie a používá se k přenosu informací získaných prostřednictvím souborů cookie zpět k webovému serveru. Pomocí těchto automatických shromažďovacích metod můžeme získat „clickstreamová data“, což je protokol odkazů a jiného obsahu, na které návštěvník při procházení webových stránek kliká. Když návštěvník proklikává webovou stránkou, bude shromážděn a uložen záznam jeho akcí. Určité datové prvky, které jsme automaticky shromáždili, jako například informace o vašem prohlížeči, spojujeme s jinými informacemi, které jsme o vás získali, abychom například zjistili, kdy jste otevřeli e-mail, který jsme vám poslali. Váš prohlížeč vám může sdělit, jak můžete být upozorněni, když přijmete určité typy souborů cookie nebo jak omezit či zakázat určité typy souborů cookie. Mějte však prosím na paměti, že bez souborů cookie nemusíte být schopni využít všechny funkce na našich Webových stránkách.  Před shromažďováním osobních informací pomocí souborů cookie nebo podobných automatických způsobů získáme v rozsahu vyžadovaném zákonem váš souhlas.

Poskytovatelé aplikací, nástrojů, widgetů a pluginů třetích stran na našich Webových stránkách, například nástrojů pro sdílení na sociálních sítích, mohou také používat automatické způsoby sběru informací o vaší interakci s těmito funkcemi. Tyto informace jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto funkcí a podléhají zásadám nebo oznámením týkajícím se ochrany soukromí těchto poskytovatelů. S výhradou platných právních předpisů není společnost ManpowerGroup zodpovědná za to, jak tito poskytovatelé s informacemi nakládají.

Jak používáme získané informace

Výše popsané informace používáme k provádění následujících aktivit (v rozsahu povoleném místními zákony):

 • Poskytujeme řešení týkající se pracovní síly a propojujeme osoby a pracovní nabídky;
 • vytváříme a spravujeme online účty;
 • zpracováváme platby;
 • spravujeme vztahy našich klientů a dodavatelů;
 • rozesíláme propagační materiály a upozornění ohledně dostupných pozic a jiné komunikace;
 • informujeme o zvláštních událostech, akcích, programech, nabídkách, anketách, soutěžích a průzkumech trhu a spravujeme účast na nich;
 • odpovídáme na dotazy jednotlivců;
 • provozujeme, vyhodnocujeme a vylepšujeme naše podnikání (včetně vyvíjení, analýzy a vylepšování našich služeb; spravování naší komunikace; provádění analýzy dat a provádění účetnictví, auditů a jiných interních funkcí);
 • provádíme identifikaci, prevenci a ochranu proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, pohledávkám a jiným závazkům; a
 • dodržujeme a vynucujeme příslušné právní požadavky, relevantní oborové standardy, smluvní závazky a naše zásady.

Pokud jste partner nebo uchazeč o práci a hlásíte se na pracovní pozici nebo jste vytvořili účet, abyste se přihlásili na pracovní pozici, v rozsahu povoleném místními zákony používáme informace popsané v těchto Globálních zásadách na ochranu soukromí kromě výše uvedených aktivit také k tomu, abychom:

 • Vám poskytovali nabídky zaměstnání a práci;
 • vám poskytovali služby v oblasti lidských zdrojů včetně administrace programů benefitů, mezd, řízení výkonnosti a disciplinárních opatření;
 • vám poskytovali další služby, jako je školení, profesní poradenství a služby související se změnou povolání; 
 • vyhodnocovali vaši vhodnost jako uchazeče o práci a vaše kvalifikace pro pracovní pozice; a
 • prováděli analýzu dat, jako je (i) analýza naší základny uchazečů o práci a partnerů; (ii) vyhodnocování výkonnosti a schopností jednotlivců, včetně hodnocení dovedností souvisejících s prací; (iii) identifikace kvalifikačních deficitů; (iv) používání informací ke spojení jednotlivců a potenciálních pracovních příležitostí; a (v) analýza údajů o trendech týkajících se náborových postupů.

Informace můžeme také použít jinými způsoby, na které konkrétně upozorníme v době sběru informací nebo před ním.

Kromě toho používáme informace získané pomocí souborů cookie, webových majáků, pixelů, logů webových serverů a jiných automatických způsobů k účelům, jako je např. (i) přizpůsobení využití našich Webových stránek našimi uživateli; (ii) poskytování obsahu přizpůsobeného zájmům našich uživatelů a způsobu, jakým naši uživatelé používají naše Webové stránky; a (iii) spravování našich Webových stránek a jiných aspektů našeho podnikání.  V rozsahu vyžadovaném příslušnými zákony získáme před sběrem informací pomocí souborů cookie nebo podobných automatických způsobů váš souhlas.

Na našich Webových stránkách také používáme analytické služby třetích stran, například Google Analytics a Adobe Omniture. Poskytovatelé analýzy, kteří tyto služby provozují, používají technologie, jako jsou soubory cookie, logy webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat vaše využívání našich Webových stránek. Informace získané těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být sděleny těmto poskytovatelům analytických služeb a jiným relevantním třetím stranám, které tyto informace používají například k vyhodnocení využití našich Webových stránek. Pro více informací o těchto analytických službách a o tom, jak se z nich odhlásit, navštivte následující weby a jakékoli weby uvedené v dodatcích pro konkrétní země:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

Zájmově orientovaná inzerce

Na našich Webových stránkách můžeme sbírat informace o vašich online aktivitách, abychom vám poskytli reklamy na produkty a služby přizpůsobené vašim zájmům. Pro tento účel můžeme informace získat také z webových stránek třetích stran, na kterých se zobrazují naše reklamy. Tato sekce našich Globálních zásad na ochranu soukromí obsahuje podrobnosti a vysvětlení týkající se způsobů, jak můžete uplatnit své volby.

Určité reklamy můžete vidět na jiných webových stránkách, protože používáme inzertní sítě třetích stran. Tyto inzertní sítě nám umožňují cílit naše sdělení na uživatele na základě demografických skupin, zájmů a kontextu. Prostřednictvím inzertních sítí můžeme shromažďováním informací automatickými způsoby, včetně použití souborů cookie třetích stran, logů webových serverů, pixelů a webových majáků, sledovat vaši online aktivitu v průběhu času. Inzertní sítě používají tyto informace, aby vám zobrazovaly reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Informace, které mohou naše inzertní sítě naším jménem shromažďovat, zahrnují údaje o vašich návštěvách webových stránek, které zobrazují reklamy společnosti ManpowerGroup, například stránky nebo reklamy, které zobrazíte, a akce, které na těchto webových stránkách provádíte. K tomuto sběru dat dochází na našich Webových stránkách i webových stránkách třetích stran, které jsou součástí těchto inzertních sítí. Tento proces nám také pomáhá sledovat účinnost našeho marketingu. Pro informace o tom, jak se ze zájmově orientované inzerce reklamních sítí odhlásit, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/. Před použitím vašich informací za účelem zájmově orientované inzerce získáme v rozsahu vyžadovaném zákonem váš souhlas.

Naše Webové stránky nejsou navrženy, aby reagovaly na signály „Do Not Track“ z webových prohlížečů.

Informace, které sdílíme

Osobní informace, které o vás získáme, nikomu nesdělujeme, kromě případů popsaných v těchto Globálních zásadách na ochranu soukromí nebo v samostatných upozorněních poskytovaných ve spojení s určitými aktivitami. Osobní informace sdílíme s dodavateli, kteří poskytují služby naším jménem na základě našich instrukcí. Tito dodavatelé nemají autorizaci tyto informace použít nebo komukoli sdělit, pokud to není nutné v rámci poskytování služeb naším jménem nebo splnění právních požadavků. Také můžeme sdílet vaše osobní informace (i) s našimi dceřinými společnostmi a pobočkami; (ii) (pokud jste uchazeč o práci) s klienty, kteří mohou mít dostupné nabídky práce nebo zájem využít naše uchazeče o práci; a (iii) s ostatními osobami, se kterými spolupracujeme, například subdodavateli a konzultanty pro zprostředkování práce, abychom vám pomohli najít práci.

Dále můžeme informace o vás sdělovat, (i) pokud to vyžaduje zákon nebo právní proces; (ii) donucovacím orgánům a jiným státním zástupcům na základě zákonného požadavku na sdělení informací; a (iii) když věříme, že sdělení těchto informací je nutné nebo vhodné, abychom předešli fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo ve spojení s vyšetřováním domnělé nebo reálné podvodné nebo nezákonné činnosti. Také si vyhrazujeme právo převést osobní informace, které jsme o vás získali, v případě prodeje nebo převodu naší společnosti nebo aktiv nebo jejich části (včetně reorganizace, zrušení nebo likvidace).

Informace získané skrze pluginy a widgety třetích stran na našich Webových stránkách (např. informace související s vašim používáním nástroje pro sdílení na sociálních sítích) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto pluginů a widgetů. Tyto informace podléhají zásadám na ochranu soukromí poskytovatelů těchto pluginů a widgetů a společnost ManpowerGroup není zodpovědná za to, jak tito poskytovatelé s informacemi nakládají.

Vaše práva a volby

Ve spojení s osobními informacemi, které o vás shromažďujeme, a se způsobem komunikace s vámi vám nabízíme několik možností. Pro aktualizaci vašich předvoleb, žádost o odstranění vašich informací z našich seznamů adres, využití vašich práv nebo odeslání požadavku nás kontaktujte způsobem popsaným v sekci „Jak nás kontaktovat“ těchto Globálních zásad na ochranu soukromí. V rozsahu vyžadovaném zákonem ve vaší jurisdikci nás můžete níže uvedeným způsobem kontaktovat s požadavkem o přístup k osobním informacím, které jsme o vás získali, nebo s požadavkem, abychom tyto informace opravili, upravili, smazali nebo zablokovali. V případech umožněných zákonem můžete na základě legitimních požadavků kdykoli odebrat svůj dříve udělený souhlas nebo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních informací a my se vašimi volbami v budoucnu budeme řídit.

Pro více informací o tom, jak se ze zájmově orientované inzerce reklamních sítí odhlásit, navštivte stránku o odhlášení spotřebitele na adrese http://www.aboutads.info/choices/.

Přenosy dat

Osobní informace, které o vás získáme, přenášíme do zemí mimo zemi, ve které byly informace původně získány. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu dat jako země, ve které jste informace původně poskytli. Když vaše informace přenášíme do jiných zemí, chráníme je způsobem popsaným v těchto Globálních zásadách na ochranu soukromí.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo Švýcarsku, budeme při přenosu osobních informací příjemcům v zemích mimo EHP nebo Švýcarsko dodržovat příslušné právní požadavky a poskytovat dostatečnou ochranu.

Jak chráníme osobní informace

Udržujeme administrativní, technická a fyzická ochranná opatření, jež mají za úkol chránit vámi poskytnuté osobní informace před neúmyslným, nezákonným nebo neautorizovaným zničením, ztrátou, úpravami, přístupem, zveřejněním nebo použitím.

Odkazy na weby, aplikace a služby třetích stran

Pro vaše pohodlí a informace mohou naše Webové stránky obsahovat odkazy na weby, aplikace a služby třetích stran, které mohou být provozovány společnostmi nesouvisejícími se společností ManpowerGroup. Tyto společnosti mohou mít vlastní upozornění nebo zásady na ochranu soukromí a důrazně doporučujeme se s nimi seznámit. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se soukromí jakýchkoli webů, aplikací nebo služeb nesouvisejících se společností ManpowerGroup.

Aktualizace našich globálních zásad na ochranu soukromí

Tyto Globální zásady na ochranu soukromí (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být průběžně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech týkajících se osobních informací. O významných změnách vás budeme informovat umístěním výrazného upozornění na naše Webové stránky s datem poslední aktualizace Zásad.

NEVIETE SI RADY A POTREBUJETE PORADIŤ? SME TU PRE VÁS.

MANPOWER

Lazaretská 8

811 08 Bratislava

 ico mail manpower@manpower.sk
 ico tel +421 257 106 900
fb BUĎTE V KONTAKTE