ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2022

ManpowerGroup-Index-trhu-prace-Q3-2022-1

  • 34 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov, 22 % predpokladá pokles a 36 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšných 8% sa nevyjadrilo.
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, na tretí štvrťrok 2022 hodnotu +12 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+19 %) a najnižší na strednom Slovensku (+1 %).
  • Viac pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti služieb, s čistým indexom na úrovni +28 % a v hotelovom a reštauračnom sektore (+24 %).
  • 56 % slovenských firiem čelí ťažkostiam pri hľadaní kvalifikovaných ľudí.
  • Globálne plány náboru sa medziročne zlepšili na 36 zo 40 trhov a na 28 trhoch v porovnaní s minulým štvrťrokom.

Bratislava (8. júna 2022) – Situácia na pracovnom trhu sa stabilizovala a plány firiem na nábor nových zamestnancov sa vrátili na podobnú úroveň, na akej boli pred pandémiou. Podľa najnovšieho prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonanom na vzorke 520 zamestnávateľov, dosahuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, úroveň +12 %.

V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o nárast indexu o tri percentuálne body. Medziročne sa index trhu práce zvýšil o jeden percentuálny bod.

Relatívne povzbudivý vývoj na trhu práce však do istej miery zatieňuje fakt, že sektory, ktoré najviac potrebujú posilniť svoje zamestnanecké rady, čelia zásadnému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

DOPYT PO ZRUČNOSTIACH

Až 56% slovenských firiem, uvádza, že pri hľadaní zamestnancov s potrebnými zručnosťami čelia ťažkostiam, pričom pre 13 % zamestnávateľov je veľmi náročné nájsť kvalifikovaných pracovníkov.

Čo sa týka zručností, najkomplikovanejšie je podľa zamestnávateľov nájsť ľudí, ktorí ovládajú informačné technológie a spracovanie dát. Problém s tým má podľa prieskumu 27 % spoločností. Podnikom a organizáciám chýba aj viac ľudí so zručnosťami potrebnými na prácu
vo výrobe (18 %), logistike (17 %), v obchode a marketingu (16 %), v administratíve (16 %) a v HR (16 %).

Pre firmy je však podobne náročné nájsť ľudí so správnymi mäkkými zručnosťami. Spoľahlivosť, zodpovednosť a disciplinovanosť sú kvality, ktoré je náročné nájsť u uchádzačov podľa štvrtiny slovenských firiem. Pre 24 % spoločností je problematické nájsť pracovníkov s uvažovaním zameraným na riešenie problémov. Medzi najvzácnejšie mäkké zručnosti patrí aj kreativita, proaktívny prístup k učeniu a kritické a analytické myslenie.

„Hoci je pozitívne, že zamestnávatelia majú v úmysle zamestnávať viac ľudí, pre mnoho z nich je čoraz náročnejšie nájsť vhodných uchádzačov, ktorí by otvorené pracovné pozície obsadili,“ upozorňuje Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Mnoho ľudí, najmä z hotelového a reštauračného sektora, počas pandémie odišlo pracovať do iných odvetví, a tento odliv nie je ľahké nahradiť. Ďalší zmenili sektor, aby práca viac vyhovovala ich životnému štýlu.

„Okrem problému s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov sa zamestnávatelia musia vysporiadať s vplyvom inflácie na mzdy a konkurenciou v boji o zamestnancov. Dôsledky pandémie ako aj konflikt na Ukrajine začínajú ovplyvňovať dodávateľské reťazce a vytvárajú väčšiu mieru neistoty v hospodárskych vyhliadkach. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa spoločnosti ako naša, sústredili na rekvalifikáciu ľudí a rozvíjanie talentov viac ako kedykoľvek predtým,“ dodáva Zuzana Rumiz.

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Podniky v sektore služieb (28 %), ako aj v hotelovom a reštauračnom biznise (24 %) potrebujú posilniť svoje zamestnanecké rady najnaliehavejšie. Viac zamestnancov bude potrebovať aj sektor IT, technológií, telekomunikácií, komunikácie a médií, ako aj stavebný sektor.

 

REGIONÁLNE POROVNANIE

V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zamestnávatelia vo všetkých regiónoch Slovenska plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem plánuje nábor nových ľudí v Bratislave, a zároveň tu najmenej firiem plánuje znižovať stavy zamestnancov. Čistý index trhu práce v Bratislave tak dosahuje +19 %. Medziročne je to o osem percentuálnych bodov viac, no v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o mierny pokles. Zamestnávatelia v ostatných regiónoch Slovenska sú v plánoch náboru o niečo menej optimistickí ako pred rokom.

 

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najvýraznejšie zmeny v oblasti náboru očakávajú väčšie firmy (250+ zamestnancov), u ktorých čistý index trhu práce dosahuje 15 %. V porovnaní s vyhliadkami pred rokom, ako aj v predchádzajúcom kvartáli, je však hodnota indexu o šesť percentuálnych bodov nižšia.

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

  • Celosvetový čistý index trhu práce dosiahne v treťom štvrťroku +33 %, čo je o 18 percentuálnych bodov viac ako pred rokom a o 4 viac ako v predchádzajúcom štvrťroku.
  • Najsilnejšie plány náboru má podľa prieskumu Mexiko (+59 %), Brazília (+54 %), India (+51 %), Kanada (+43 %) a Kolumbia (+43 %). Najslabšie vyhliadky predpovedajú zamestnávatelia v Grécku (-1 %), Taiwane (+3 %) a v Japonsku (+4 %).
  • Zamestnávatelia uvádzajú, že majú problémy s obsadzovaním voľných pracovných miest, pričom najviac tento problém pociťujú v Taiwane, Portugalsku, Singapure, Číne, Hongkongu a Indii.
  • Najťažšie je obsadiť pozície v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej práce a štátnej správy, IT, telekomunikácie, komunikácie a médií, v bankovníctve, ako aj v sektore financií, poisťovníctva a nehnuteľností.

*Ak nie je uvedené inak, všetky dáta sú sezónne očistené.

 

Preskúmajte všetky dáta:

TLACOVA-SPRAVA-2-370x56

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

TLACOVA-SPRAVA-3-370x56

 

Kategórie: Prieskumy

Tiež sa ti môže páčiť